Raad van toezicht

In het kader van intern toezicht heeft het bestuur een raad van toezicht ingesteld.

De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Op een aantal terreinen heeft de raad van toezicht goedkeuringsrechten. Functioneert het bestuur niet goed? Dan meldt de raad dit onder andere bij het verantwoordingsorgaan. De raad kan bestuursleden in dat geval ook schorsen of ontslaan. Verder kan de raad van toezicht een benoeming van een bestuurslid tegenhouden als het bestuurslid niet voldoet aan de profielschets.

Samenstelling raad van toezicht

De raad bestaat uit 3 onafhankelijke externe deskundigen. Ook is er secretariële ondersteuning voor de raad.

Leden van raad van toezicht
W.A.P. (Wouter) van Eechoud
J.C. (Joost) Rietvelt
P.M. (Paulien) Siegman
 
Secretarieel ondersteuner raad van toezicht
E. (Elise) Heijboer
 
Taken raad van toezicht

Dit zijn de taken van de raad van toezicht:

  • Beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de ‘checks and balances’ binnen Pensioenfonds Achmea.
  • Beoordelen van de wijze waarop Pensioenfonds Achmea wordt aangestuurd.
  • Beoordelen van de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn om goede risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging te waarborgen.
Nevenfuncties raad van toezicht per 14 februari 2024
Leden raad van toezicht nevenfuncties
J.C. (Joost) Rietvelt - Adviseur / eigenaar Rietvelt Consultancy
- Adviseur op het gebied van beleggingen bij een family office
- Board member (non executive) van Corestone Investment Managers, Zug, Zwitserland
- Associé Montae & Partners
- Voorzitter (non executive) 1-tier board Zepcam 
P.M. (Paulien) Siegman - Partner GPSS
- Voorzitter RvT Pensioenfonds Openbare bibliotheken
- Voorzitter governance werkgroep VIIP
- Lid Advisory Committee Pensioen Bestuurstafel EPFIF
- Docent 'Week van het geld' en 'Pensioendriedaagse'
- Publicist vakartikelen en boeken op pensioengebied
- Gastouder TakeCareBNB
- Parttime docent NT2 ISK Delft
W.A.P. (Wouter) van Eechoud - Directeur Stichting Pensioenfonds IBM Nederland
- Voorzitter VvE Diamantbuurt 1
- Programma directeur Certified Pension Executive Erasmus Economic & Business Executive Education
- Lid Raad Implementatie Wtp van de Pensioenfederatie
- Gastdocent TIAS/Netspar masterclass "Governance en regelgeving"
 
Chat