Verhoging van pensioen

We proberen je pensioen elk jaar te verhogen om het waardevast te houden. Dit noemen we toeslag of indexatie.

We verhoogden je pensioen per 1 januari 2024 met 2,95%

De jaarlijkse aanpassing van het pensioen bij Pensioenfonds Achmea is gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen over de periode van oktober tot oktober (prijsindex). De prijzen stegen in de periode oktober 2022 tot oktober 2023 met 3,5%. Op grond van de financiële situatie besloot het bestuur dat de pensioenen met ruim 84% van de inflatie konden worden verhoogd. Dat betekende dus 2,95% verhoging. Meer informatie over verhoging per 1 januari 2024 vind je in dit artikel.

Je hebt een pensioen bij SBZ Pensioen

Heb je een pensioen bij SBZ Pensioen op grond van het Achmea-pensioenreglement? Dan krijg je ook daarover van ons fonds de toeslag volgens onze bepalingen. Van deze toeslag ging eerst nog de (1,88%) verhoging af die je per 1 januari 2024 bij SBZ Pensioen kreeg.

Je hebt een Achmea-pensioen bij AP&L

Heb je een Achmea-pensioen bij AP&L op grond van de directie- of raad van bestuur pensioenregeling? Dan krijg je ook daarover van ons fonds de toeslag volgens onze bepalingen. Van deze toeslag gaat eerst nog de eventuele verhoging af die je per 1 januari 2024 bij AP&L kreeg.

Een toeslag is niet vanzelfsprekend

Het bestuur kijkt elk jaar of je pensioen kan worden verhoogd. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Het hangt af van onze financiële positie en van andere factoren, zoals de toeslagambitie in de Achmea-cao en de rekenrente. Voor het geven van een toeslag zijn ook wettelijke regels van toepassing. We streven ernaar binnen de wettelijke regels een zo hoog mogelijke toeslag te verlenen.

We streven naar een maximale verhoging van je pensioen

We streven naar een zo hoog mogelijke verhoging van je pensioen, rekening houdend met aanvaardbare risico’s. Dit noemen we de 'toeslagambitie'. Onze ambitie is om jaarlijks een pensioenverhoging te geven die gelijk is aan de ontwikkeling van de prijzen over de periode van oktober tot oktober (prijsindex).

We doen elk jaar een haalbaarheidstoets

Met de jaarlijkse haalbaarheidstoets kijken we óf en zo ja, met hoeveel, we de komende jaren de pensioenen kunnen verhogen. Daartoe maken we een zo realistisch mogelijke inschatting voor verhoging van je pensioen over een periode van 60 jaar. We houden rekening met verschillende toekomstscenario’s: als het goed gaat met de economie, als het slecht gaat met de economie of als het niet goed, maar ook niet slecht gaat met de economie.

Wat doen we met de uitkomst?

De uitkomst van de toets geeft aan in hoeverre we verwachten de pensioenen nu en straks kunnen verhogen. Is de uitkomst van de toets heel laag? Dan kijken we of we ons beleid moeten aanpassen. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid of het premiebeleid. Hieronder lees je welke toeslagen we verleenden in de afgelopen jaren.

We reserveren geen geld voor de toeslag

We verhogen je pensioen alleen als we genoeg reserves hebben. Onze financiële positie (beleidsdekkingsgraad) moet goed genoeg zijn. Daarbij is de beleidsdekkingsgraad van eind september bepalend. De wettelijke financiële regels bepalen onder meer dat we je pensioen pas mogen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. We reserveren dus geen geld voor de verhoging van je pensioen.

In de tabel zie je wanneer we de pensioenen verhogen

De beleidsdekkingsgraad is... De toeslag is...
Lager dan 110% 0%
Tussen 110% en de
toeslagverleningsdekkingsgraad*
Toekomstbestendige toeslagverlening: de beschikbare ruimte in de beleidsdekkingsgraad voor toeslagverlening (die volgt uit toekomstbestendige toeslagverlening) komt ten gunste van de actieve en niet-actieve deelnemers.
Hoger dan de
toeslagverleningsdekkingsgraad (%)
Volledige toeslagverlening voor alle deelnemers. Is er na het verlenen van toeslagen een overschot? Dan mag het bestuur besluiten dit overschot voor 1/5e deel te gebruiken om gemiste toeslagen in te halen en eventuele kortingen uit het verleden goed te maken.**

*De toeslagverleningsdekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij we de volledige toeslagambitie (prijsindex) kunnen verlenen; in 2023 was die 145,7%.

**Het pensioenfonds geeft hier in beginsel uitvoering aan. We geven geen premie terug aan de aangesloten werkgevers.

In 2023 zag het er zo uit

Toeslagstaffel december 2022

In de afgelopen jaren verhoogden we je pensioen zo

De toeslag is elk jaar anders. Is je pensioen in een jaar verhoogd? Dan wil dat niet zeggen dat je er van uit kunt gaan dat we je pensioen in de toekomst ook verhogen.

In het overzicht kerncijfers zie je de toeslag die we de afgelopen jaren gaven. Je ziet of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. Ook zie je de loonstijging.

Overzicht kerncijfers (pdf)

  1. De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het CBS.
  2. De loonstijging is de loonstijging volgens de cao van Achmea.

Wanneer verlagen we je pensioen?

Als onze financiële situatie erg slecht is, moeten we misschien je pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij ons pensioenfonds. De komende jaren hoeven wij je pensioen naar verwachting ook niet te verlagen.

Wil je meer informatie over toeslagen?

Ons volledige toeslagbeleid vind je in de ABTN of ons pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3. In het reglement vind je dit onder ‘Toeslagverlening’.

Chat