Arbeidsongeschikt

Als je ziek wordt, blijf je bij ons pensioen opbouwen.

Je blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds

Ben je na 2 jaar meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WIA-uitkering van het UWV. Voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, blijf je pensioen opbouwen. Wij betalen jouw premie. Dat noemen we premievrije pensioenopbouw.

Blijf je in dienst van Achmea, InShared of Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds? En verandert je arbeidsongeschiktheidspercentage WIA? Dan passen we de premie die we voor jou betalen aan.

Ben je vertrokken bij Achmea, InShared of Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds en gaat je arbeidsongeschiktheidspercentage WIA omhoog? Dan passen we de premie die we voor jou betalen niet aan. Dat doen we wel als je arbeidsongeschiktheidspercentage WIA omlaag gaat.

Vanaf je pensionering krijg je je pensioen elke maand op je rekening.

Dit is handig om te weten

In deze situatie stopt je pensioenopbouw

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt of word je helemaal beter verklaard? Dan stoppen wij met de betaling van de premie voor je pensioen.

Een voorbeeld

Bouw je € 120,- per maand aan pensioen op? En heeft het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald op 50%? Dan betalen wij voor 50% per maand (€ 60,-) mee aan je pensioenopbouw. Wordt je arbeidsongeschiktheidspercentage 60%? Dan betalen wij voor 60% per maand mee aan je pensioenopbouw (€ 72,-). Maar alleen als je nog werkt bij Achmea of Inshared. Is dat niet zo, dan betalen wij nooit meer dan het percentage dat wij betaalden op het moment dat je uit dienst ging.

Dit is ook handig om te weten

gepensioneerde man
Binnenkort met pensioen?

Je kunt je pensioen aanpassen aan je wensen. 

Chat