De pensioenregeling bij Pensioenfonds Achmea

Pensioen is geld voor later. Je krijgt dit als je stopt met werken. Maar pensioen is meer dan dat. Het betekent ook een partnerpensioen en wezenpensioen als je overlijdt. En je bent voor een deel verzekerd voor als je arbeidsongeschikt wordt.

Je krijgt later inkomen uit verschillende bronnen

  1. AOW-bedrag van de overheid
  2. Pensioen vanuit je werkgever, via Pensioenfonds Achmea
  3. Pensioen vanuit vorige werkgevers
  4. Pensioen uit eigen vermogen, spaargeld, eigen huis en/of levensverzekeringen

Je pensioenregeling bij Pensioenfonds Achmea

Je pensioenregeling bij je werkgever via Pensioenfonds Achmea staat in het pensioenreglement. Je vindt dit in laag 3 van Pensioen 1-2-3. In Pensioen 1-2-3 laag 1 en laag 2 vind je de verkorte uitleg van de pensioenregeling. Een overzicht van je pensioen bij Pensioenfonds Achmea vind je in Mijn pensioen.

De hoogte van je inkomen voor later

Een totaaloverzicht met AOW, pensioen vanuit Pensioenfonds Achmea en vanuit vorige werkgevers vind je bij mijnpensioenoverzicht.nl.

Je hebt keuzemogelijkheden

Voor je met pensioen gaat, kun je keuzes maken over wanneer en hoe je pensioen ontvangt. Hoeveel pensioen je krijgt, en je partner en kinderen na je overlijden, hangt af van je salaris, de financiële situatie van Pensioenfonds Achmea en de pensioenkeuzes die je maakt. Je financiële toekomst heb je daardoor voor een deel zelf in de hand. Je berekent de gevolgen van je keuzes met de pensioenplanner in Mijn pensioen.

Pensioenregeling Pensioenfonds Achmea

Je bouwt pensioen op in de pensioenregeling van Achmea of InShared. Werkgever en werknemers maken samen afspraken over je pensioen.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Het is eigenlijk ‘salaris’ dat je nu krijgt om pensioen op te bouwen en waar je pas later gebruik van maakt. De afspraken over pensioen tussen werkgever en werknemers staan in de Achmea-cao. De cao is de basis voor de pensioenregeling. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit.

Je vindt alle afspraken over je pensioen in Pensioen 1-2-3

Het pensioenfonds heeft alle afspraken en voorwaarden van de pensioenregeling vastgelegd in het pensioenreglement. Pensioen 1-2-3 is daar een begrijpelijke versie van. Het bestaat uit 3 lagen:

Laag 1 is een korte en begrijpelijke versie van je pensioenreglement.

Laag 2 is een uitgebreidere versie.

Laag 3 bevat alle officiële documenten van het pensioenfonds, waaronder het pensioenreglement.

Vergelijk je pensioenregeling met de Pensioenvergelijker

Elke pensioenregeling is anders. Ben je nieuw in dienst? Of vertrek je juist naar een andere werkgever? Als je al pensioen hebt opgebouwd, moet je kiezen of je dit pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Of laat staan bij de oude. Daarom is het goed om beide regelingen met elkaar te vergelijken voordat je een keuze maakt. Dit kan eenvoudig met de Pensioenvergelijker in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Je pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds Achmea

Elk jaar krijg je van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop je pensioen tot nu toe. En het pensioen voor je partner en kinderen als jij overlijdt. Je ziet ook een schatting van je pensioen als het mee- of tegenzit.

Je vindt je UPO in Mijn pensioen

Je pensioenoverzicht van je pensioen bij Pensioenfonds Achmea vind je bij Mijn pensioen. Je vindt daar het UPO, maar ook een huishoudboekje (nibud.nl) en een pensioenplanner om je pensioenkeuzes te berekenen. Heb je pensioen bij andere pensioenfondsen of -verzekeraars? Dan krijg je van hen ook pensioenoverzichten. Je totaaloverzicht met AOW en pensioen vanuit alle werkgevers vind je op mijnpensioenoverzicht.nl.

Toelichting UPO

Je pensioen berekenen

Wil je weten hoeveel pensioen je later krijgt? Je ziet het in Mijn pensioen. Je pensioenbedragen zijn een schatting. De pensioenplanner gaat uit van de gegevens van nu om je pensioen te berekenen als je bepaalde keuzes maakt.

Maak eerst een overzicht van al je inkomen

Om te weten of je genoeg pensioen hebt, zet je eerst al het inkomen dat je straks misschien hebt, op een rij:

  • AOW van de overheid: kijk op mijnpensioenoverzicht.nl
  • je pensioen bij Pensioenfonds Achmea: kijk bij Mijn pensioen of mijnpensioenoverzicht.nl
  • extra pensioen dat je bij Achmea, InShared of het Centraal Beheer APF opbouwde
  • pensioen vanuit andere werkgevers of banen
  • pensioen dat je zelf regelde, zoals uit sparen of een lijfrente
  • ander inkomen als je met pensioen gaat

Met de pensioenplanner bereken je je totale inkomen voor later

Vul je gegevens en pensioenbedragen in op de pensioenplanner bij Mijn pensioen. Je ziet dan hoeveel bruto inkomen je later in totaal hebt. En hoeveel dit netto is. Hiermee kun je beslissen of je zelf toch nog iets extra’s regelt, zoals sparen of een lijfrente.

Je maakt een eigen keuze voor je pensioen

Met de pensioenplanner in Mijn pensioen reken je ook uit hoeveel pensioen je krijgt als je een eigen keuze maakt voor je pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of pensioen ruilen als je uit dienst gaat. Die keuzes maak je dan alleen voor het pensioen dat je bij ons fonds hebt opgebouwd. Je andere pensioen neemt de pensioenplanner niet mee in deze berekening.

Verandert mijn pensioen nog?

Jouw precieze pensioen stellen we vast als je met pensioen gaat. Tot dan kan je pensioen nog veranderen. Bij Pensioenfonds Achmea gaat je pensioen standaard in op 68 jaar. Heb je ook een tijdelijk ouderdomspensioen? Dat gaat eerder in.

Je eigen situatie verandert

Verandert er iets in je eigen situatie? Bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen of samenwonen? Of scheiden? Dan kan je pensioen veranderen.

Je pensioen kan veranderen als we een fout hebben gemaakt

Het kan zijn dat we het te laag of te hoog hebben vastgesteld. Of en hoe we dan corrigeren, zie je in het schema (pdf) of de tekst (pdf) over ons terugvorderings- en correctiebeleid.

Je pensioen gaat elk jaar omhoog als dit kan

Elk jaar kijken wij of we jouw pensioen kunnen verhogen. Dit heet toeslag. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Is onze financiële situatie slecht? Dan moeten we je pensioen misschien verlagen. Ook hierdoor kan je pensioen nog veranderen. Meer hierover lees je bij Verhoging van pensioen.

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl lees je hoeveel AOW je straks krijgt. En hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd bij de verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Je ziet ook wat je nettopensioenuitkering wordt.

Kerncijfers Pensioenfonds Achmea

De kerncijfers zijn de belangrijkste cijfers die we gebruiken voor de berekening van je pensioen bij Pensioenfonds Achmea.

Kerncijfers (pdf)

In het overzicht zie je hoe we de pensioenen in de afgelopen jaren hebben verhoogd. Je ziet ook wat het maximum salaris is waarover je pensioen kunt opbouwen in onze regeling. En hoe hoog de franchise is. Dat is het deel van je salaris waarover je bij ons geen pensioen opbouwt omdat je AOW krijgt.

Veranderingen pensioenregeling in de afgelopen jaren

Het pensioenreglement van Pensioenfonds Achmea is de afgelopen jaren enkele keren gewijzigd.

Datum Wijziging
1 januari 2024  Slechts enkele kleine wijzigingen in het pensioenreglement. Ook in 2024 is het belangrijkste dat de pensioenopbouw gelijk is aan het fiscaal maximale percentage, 1,875% voor het ouderdomspensioen. In het nieuwsbericht over de wijzigingen lees je meer.
1 januari 2023 Slechts enkele kleine wijzigingen in het pensioenreglement. Het belangrijkste is dat de pensioenopbouw in 2023 gelijk is aan het fiscaal maximale percentage, 1,875% voor het ouderdomspensioen. Dat is ook het percentage dat we nastreven. In het nieuwsbericht over de wijzigingen lees je meer.
1 januari 2022 Enkele belangrijke wijzigingen in het pensioenreglement. Zo ging de maximale pensioenpremie die Achmea betaalt omlaag. Ook krijgen alle deelnemers en pensioengerechtigden vanaf die datum dezelfde pensioenverhoging, op basis van de ontwikkeling van de prijsinflatie. Tot die datum kregen deelnemers die in dienst zijn van Achmea of InShared een pensioenverhoging op basis van de cao-loonontwikkeling bij Achmea.
1 januari 2021 Beperkte wijzigingen. Het belangrijkste was dat we de 34-urige werkweek, de nieuwe standaard bij Achmea, in het reglement hebben verwerkt.
1 januari 2020 Aanpassingen heel beperkt. De pensioenregeling is toen niet gewijzigd. Het pensioenreglement is alleen verduidelijkt op enkele punten.
1 januari 2019 De belangrijkste verandering is van belang als je vertrekt bij Achmea of InShared. Vanaf dat jaar dragen we een klein pensioen automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe dat werkt, lees je in laag 2 van Pensioen1-2-3.
1 januari 2018 De pensioenregeling is op belangrijke punten aangepast. Zo is de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar en hebben we de pensioenregeling vereenvoudigd.
Chat