Klachten en geschillen

We doen ons best om je op een goede manier van dienst te zijn. Ben je niet tevreden over de behandeling door het pensioenfonds? Of ben je het niet eens met een besluit? Neem dan contact met ons op. Stuur ons een e-mail of bel ons. Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht? Dan kun je in beroep gaan bij het bestuur. We spreken dan van een geëscaleerde klacht.

Kijk in het reglement klachten en geschillen bij laag 3 van Pensioen 1-2-3 voor een uitgebreide beschrijving wat je kan doen.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent met de oplossing van je klacht?

Hebben we binnen 12 weken geen oplossing geboden voor je klacht of ben je het niet eens met de uitkomst? Dan is er sprake van een geschil. Hiervoor kun je om bemiddeling of om een uitspraak vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Op haar website vind je meer informatie en haar contactgegevens.

Stappen die je doet bij een klacht of geschil

Dit zijn in het kort de stappen. De volgorde is belangrijk:

  1. Geef de klacht, bij voorkeur per e-mail, door aan onze pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices). Zet daarin jouw naam, adres, polisnummer ('xyz-nummer') en wat de klacht is.
  2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Leg je klacht voor aan het bestuur van het pensioenfonds, bij voorkeur per e-mail. Een brief sturen kan ook.
  3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Leg je klacht voor aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor advies.
  4. Niet tevreden met het advies van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.

Stuur ons een e-mail

Chat