Met pensioen zijn

Ben je al met pensioen? Dan hoef je niets meer te regelen voor je pensioen bij ons fonds. Je krijgt van ons elke maand je pensioen op je rekening. Wel blijven we graag op de hoogte van veranderingen in je persoonlijke situatie. Die kunnen gevolgen hebben voor je pensioen.

In deze situaties neem je contact met ons op

 • Je verhuist naar of in het buitenland.
 • Jij en je partner gaan scheiden of gaan uit elkaar.
 • Jij of je partner overlijdt en je woont in het buitenland.
 • Je rekeningnummer verandert.
 • Je wilt de loonheffingskorting wijzigen.

Hieronder lees je over wat er gebeurt en wat je doet in verschillende situaties. Ook vind je alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Je pensioenuitkering verandert soms

We hebben dit voor je op een rijtje gezet. Kijk daarvoor bij je pensioenuitkering

Je woont in het buitenland

Woon je in het buitenland? Dan vragen we je elk jaar om een ‘Verklaring van in leven zijn’ in te vullen. Dit formulier noemen we ook wel ‘Attestatie de vita’. Het formulier is voor ons het bewijs dat je nog leeft en pensioen van ons krijgt. Stuur het ingevulde formulier binnen 3 maanden naar ons terug. Anders stopt je uitkering. Op het formulier moet een officiële stempel staan van de burgerlijke stand in je woonplaats of de handtekening van een notaris.

Soms geef je een verhuizing aan ons door

Als je verhuist, is het belangrijk dat je pensioen goed geregeld blijft.

 • Verhuis je binnen Nederland? Dan horen we dat van je gemeente. Je hoeft dan niets aan ons door te geven.
 • Verhuis je naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan altijd aan ons door. We horen dat niet vanzelf.
 • Je pensioen en AOW kunnen veranderen als je naar het buitenland verhuist. Je pensioen kan veranderen door andere regels. Bel ons gerust als je meer wilt weten. Ook je AOW van de overheid kan veranderen. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
Je hebt een rekeningnummer in het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je je pensioen op een buitenlands rekeningnummer ontvangen? Dat kan. We betalen je pensioen wel altijd in euro’s uit. Verder betaal je zelf de extra kosten die de bank in rekening brengt om een bedrag over te maken naar een buitenlands rekeningnummer. Stuur een bericht via het contactformulier in Mijn pensioen met deze gegevens:

 • je deelnemersnummer (dit staat op de post van SPA en begint met 90460)
 • je geboortedatum
 • je naam en adresgegevens
 • je oude rekeningnummer
 • je nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop je rekeningnummer verandert

Vermeld hierbij ook:

 • de Bank Identifier Code (BIC)
 • het International Bank Account Number (IBAN)
 • de Bankcode, branchecode en/of het controlegetal

Deze gegevens kun je opvragen bij je buitenlandse bank.

Je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan

Ga je trouwen? Of word je geregistreerd partner? Als je al met pensioen bent, krijgt je partner geen partnerpensioen.

Je pensioen verandert niet als je na je pensioendatum trouwt of geregistreerd partner wordt. Je hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. We krijgen van je gemeente te horen dat je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Was je al getrouwd voordat je met pensioen ging? Of geregistreerd partner? Dan krijgt je partner een partnerpensioen als jij overlijdt. Heb je het partnerpensioen geruild voor een hoger ouderdomspensioen toen je met pensioen ging? Dan krijgt je partner niets.

Je krijgt elk jaar een overzicht met je pensioenbedragen. Op je jaarlijkse pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioen je partner krijgt na je overlijden.

Je gaat samenwonen

Ga je samenwonen ná je pensioendatum? Dan kun je geen partnerpensioen meer regelen voor je partner.

Het pensioen dat je iedere maand van ons krijgt, blijft hetzelfde. Je hoeft niet aan ons door te geven dat je gaat samenwonen. Je AOW wordt lager als je gaat samenwonen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Woonde je al samen voordat je met pensioen ging? Dan krijgt je partner partnerpensioen als jij overlijdt. Heb je het volledige partnerpensioen geruild voor een hoger ouderdomspensioen toen je met pensioen ging? Dan krijgt je partner niets.

Je krijgt elk jaar een overzicht met je pensioenbedragen. Op je jaarlijkse pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioen je partner krijgt.

Je gaat scheiden of uit elkaar

Ga je scheiden of uit elkaar? Dan moet je financiële afspraken maken. Je scheiding heeft ook gevolgen voor je pensioen. Geef dit dus door aan al je pensioenuitvoerders. Bij scheiden of uit elkaar gaan lees je hoe je dat doet.

Je rekeningnummer verandert

We storten je pensioen op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven. Verandert je rekeningnummer? Stuur dan een e-mail met deze gegevens:

 • je deelnemersnummer (dit staat op de post van SPA en begint met 90460)
 • je geboortedatum
 • je naam en adresgegevens
 • je oude rekeningnummer
 • je nieuwe rekeningnummer
 • de datum waarop je rekeningnummer verandert
Je hoeft overlijden meestal niet te melden

Als jij overlijdt, hoeven je nabestaanden dit niet aan ons door te geven. Wij horen dit van je gemeente. Je nabestaanden krijgen van ons vanzelf informatie over het pensioen dat voor hen geregeld is. Zij mogen ook zelf contact met ons opnemen.

Let op! Woon je in het buitenland? Dan moeten je nabestaanden ons wel zelf laten weten dat je bent overleden. En of er kinderen zijn.

Ben je getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt je partner? Dan horen wij dit van je gemeente. Je hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. Je krijgt vanzelf een brief over de gevolgen voor je pensioen.

Let op! In deze 2 situaties moet je het wél aan ons doorgeven als je partner overlijdt: je woonde samen of je partner woonde in het buitenland. Dit kan via contact.

Als je kind overlijdt, hoef je dit niet aan ons door te geven. Je kinderen zijn ook niet bij ons fonds geregistreerd. Je pensioen verandert niet als je kind overlijdt. Het wezenpensioen verandert ook niet als je kind overlijdt. Het blijft staan voor andere kinderen, als je die hebt.

Wie krijgt pensioen na je overlijden?

Na je overlijden bestaat er geen recht meer op ouderdomspensioen. Dit pensioen stopt aan het einde van de maand waarin je overlijdt.

Na je overlijden krijgt je partner een partnerpensioen van ons

Dit is goed om te weten:

 • Het pensioen start op de 1e dag van de maand waarin jij overlijdt. Wij betalen het pensioen elke maand rond de 23e. In februari van elk jaar krijgt je partner een jaaropgave van zijn of haar pensioen.
 • Je partner krijgt misschien ook een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hoeveel dit is, hangt af van het inkomen en de persoonlijke situatie van je partner. Bijvoorbeeld of er kinderen jonger dan 18 jaar zijn. Meer informatie vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Soms vullen we de uitkering voor je partner aan. Krijgt je partner géén Anw-uitkering? Of een lagere Anw-uitkering? Dan vullen we die uitkering alleen aan als je vanuit je baan bij Achmea of InShared met pensioen bent gegaan. Je partner krijgt dan misschien een tijdelijk partnerpensioen van ons. Dit pensioen is maximaal 100% van de Anw-uitkering in dat jaar. De uitkering stopt als je partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of bij eerder overlijden.
 • Als je een ex-partner hebt, krijgt die misschien ook partnerpensioen. Ben je gescheiden of uit elkaar gegaan? Dan krijgt je ex-partner een deel van jouw partnerpensioen als je bij Achmea of Inshared werkte toen jullie getrouwd waren of geregistreerd partners waren. Behalve als jullie samen afspraken dat je je pensioen niet verdeelt. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, krijg je het partnerpensioen weer terug.

Als jij overlijdt, krijgen je kinderen een wezenpensioen van ons

Dit is goed om te weten:

 • Je kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 18e jaar.
 • Studeren zij? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e.
 • Zijn zij arbeidsongeschikt volgens de Wajong? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e.
 • Het wezenpensioen is ongeveer 14% van je ouderdomspensioen.
 • Worden je kinderen wees doordat jij overlijdt? Dan verdubbelen wij hun pensioen.
 • Als je overlijdt, regelen we hun pensioen met je partner, je kinderen of hun verzorgers.
 • Krijg je na je pensioendatum kinderen? Dan hebben deze kinderen geen recht op wezenpensioen als je overlijdt.
We mogen een klein pensioen in 1 keer betalen

Is het partnerpensioen of wezenpensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan mogen wij het pensioen in 1 keer betalen. Dit heet afkoop. Je nabestaanden krijgen na de betaling in 1 keer geen pensioen meer van ons fonds.

We houden belasting in op het pensioen

We zijn verplicht om de volgende bedragen in te houden op pensioenbedragen:

 • loonbelasting
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Chat