Pensioenpremie

Je betaalt zelf 3,25% van je pensioengrondslag voor de opbouw van je pensioen. De pensioengrondslag is je brutosalaris min de franchise. Achmea betaalt de rest.

Achmea houdt je bijdrage in op je brutomaandsalaris

Achmea maakt jouw bijdrage samen met haar bijdrage over aan Pensioenfonds Achmea. Op je loonstrook zie je precies hoeveel je betaalt. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op je loonstrook. Jouw bijdrage en die van de werkgever samen vind je op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je elk jaar van ons krijgt. Je vind je UPO ook in Mijn pensioen.

In onze pensioenregeling streven we naar een bepaalde pensioenopbouw

Dat noemen we een 'CDC-regeling'. In onze regeling streven we voor het ouderdomspensioen naar een jaarlijkse opbouw van 1,875% van je pensioengrondslag. Dat is het fiscaal maximale percentage.

De premie die Achmea betaalt, is gemaximeerd op 40% van de pensioengrondslag

De werkgever betaalt nooit meer dan dat maximum van 40% van de som van de pensioengrondslagen.

We verlagen de pensioenopbouw als de maximale premie onvoldoende is

Is dat het geval? Dan bouw je minder op dan die {pensioenopbouw}. We verlagen niet alleen de opbouw van het ouderdomspensioen. De opbouw van het partnerpensioen en het wezenpensioen verlagen we in dezelfde mate. We bekijken elk jaar opnieuw wat het opbouwpercentage is.

De pensioenopbouw in 2024 is gelijk aan wat (fiscaal) maximaal mag

Pensioensoort Percentage 2024 Streefpercentage
Ouderdomspensioen 1,875% 1,875%
Partnerpensioen 1,313% 1,313%
Wezenpensioen 0,263% 0,263%

We hebben precies vastgelegd hoe we het opbouwpercentage bepalen

Zolang de premie lager is dan het maximum van 40% is het opbouwpercentage gelijk aan het maximum van 1,875%. Wordt de maximale premie overschreden? Dan zetten we deze stappen:

   1. Van de totaal ontvangen premie zetten we eerst een deel apart. In 2024 is dat ongeveer 10% van de premie. Deze premie wordt aan ons eigen vermogen toegevoegd. Het eigen vermogen zetten we ook zoveel mogelijk in voor de jaarlijkse verhoging van jullie pensioenen. Die verhoging geldt ook voor deelnemers die vanuit eerdere pensioenopbouw bij Achmea nog aanspraken hebben bij SBZ of AP&L. De resterende premie is beschikbaar voor de pensioenopbouw.
   2. Daarna bepalen we het opbouwpercentage zo dat de premie een minimale premiedekkingsgraad heeft van 100%. Dat wil zeggen dat de premie altijd minimaal gelijk is aan de zuivere actuariële kosten van de pensioenopbouw.
   4. Wat bij punt 2 en 3 staat noemen we de ‘gedempte premie op basis van het verwachte rendement met een minimale premiedekkingsgraad van 100%’.
   5. Bij de berekening van het opbouwpercentage houden we ook rekening met een aantal opslagen en kosten. De details vind je in onze ABTN in laag 3 van Pensioen 1-2-3.
Chat