Onze financiƫle situatie

Per eind  juni is onze dekkingsgraad 139,4%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons huidige vermogen en het vermogen dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Deze laat zien hoe financieel gezond Pensioenfonds Achmea is.

Een dekkingsgraad van 139,4% betekent dat we voor elke €100,- aan (pensioen)verplichtingen, €139,40 aan bezittingen (beleggingen) hebben.

In de dekkingsgradengrafiek hieronder hebben we de ontwikkeling van dekkingsgraad ('Actuele DG'), beleidsdekkingsgraad ('Beleids-DG') en VEV dekkingsgraad (VEV DG) voor je op een rij gezet.

Meer informatie over dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, VEV Dekkingsgraad en ontwikkeling van onze financiële situatie, vind je verderop op deze pagina.

Dekkingsgradengrafiek
De dekkingsgraad

De dekkingsgraad is gestegen in juni 2024

De dekkingsgraad steeg 0,5% naar 139,4%. Eind mei stond de dekkingsgraad nog op 138,9%. We haalden een mooi beleggingsresultaat. Dat zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad met 1,4%. Verder daalde de rente iets. Dat zorgde voor een daling van de dekkingsgraad met 0,9%. Per saldo steeg de dekkingsgraad daardoor met 0,5%.

De hoogte van de rente is belangrijk omdat we ermee berekenen hoeveel geld we moeten reserveren om alle beloofde pensioenen in de toekomst uit te keren. Een lagere rente zorgt ervoor dat onze verplichtingen hoger worden. We moeten nú meer in kas hebben om stráks aan onze (pensioen)verplichtingen te voldoen. De marktrente daalde wat omdat financiële markten in juni verwachtten dat het wat zekerder is dat centrale banken dit jaar de rentetarieven een aantal keren gaan verlagen. De ECB heeft de rentetarieven inmiddels een keer verlaagd.

De beleidsdekkingsgraad en de VEV dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad steeg iets in juni

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden

Per eind juni is deze 138,1% (eind mei 137,9%). De beleidsdekkingsgraad steeg iets omdat de dekkingsgraad in juni (139,1%) wat hoger was dan in juni vorig jaar (137,3%). Deze laatste valt nu uit het gemiddelde.

De beleidsdekkingsgraad is voor jullie van belang voor de verhoging van de pensioenen, de zogenaamde toeslag of indexatie. Hiervoor gebruiken we de beleidsdekkingsgraad van eind september. Die was in september 2023 138,8%. Het bestuur stelt jaarlijks in de week voor Kerst de hoogte van de toeslag vast. We mogen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%.

Medio december 2023 besloot het bestuur alle pensioenen per 1 januari 2024 met 2,95% te verhogen

Het bestuur stelde dat vast op grond van de financiële situatie. De verhoging is afgeleid van de prijsinflatie. Het bestuur is dit jaar voor de verhoging uitgegaan van een inflatie van 3,5%. Dat was de inflatie over de periode oktober tot oktober. Volgens ons beleid kijken we naar deze periode bij de bepaling van de pensioenverhoging. Een pensioenverhoging is mooi, maar heeft een keerzijde. Door de verhoging gaat onze dekkingsgraad omlaag omdat onze verplichtingen toenemen.

Omdat het CBS in 2023 de wijze van berekening van de inflatie veranderde, was het voor het bestuur lastiger om de hoogte van de toeslag per 1 januari 2024 vast te stellen. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over.

Van belang is ook nog de VEV (Vereist Eigen Vermogen) dekkingsgraad

Om toekomstige tegenvallers op te vangen is een pensioenfonds wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. De hoogte van de buffer is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds en wordt Vereist Eigen Vermogen (VEV) genoemd.

Indien de beleidsdekkingsgraad onder de grens van het VEV komt, moet een pensioenfonds binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In dit herstelplan werkt een pensioenfonds uit hoe het in maximaal 10 jaar weer voldoet aan het VEV.

Elk kwartaal toetsen pensioenfondsen of ze onder de grens van het VEV zijn gekomen. Omdat de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Achmea boven het VEV ligt, is er bij ons fonds geen sprake van een herstelplan.

 

 

Onze financiƫle situatie ten opzichte van andere pensioenfondsen

Ten opzichte van andere pensioenfondsen staan we er onverminderd goed voor

De financiële positie van Pensioenfonds Achmea ten opzichte van andere fondsen is goed. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind mei 120% (ons fonds: 139,4%) en de gemiddelde beleidsdekkingsgraad was 119% (ons fonds: 138,1%). Bron: Aon pensioenthermometer.

Meer informatie

Heb je vragen over onze financiële situatie, neem dan contact met ons op. Je vindt het contactformulier in Mijn pensioen onder contact.

Bij ons financieel beleid vind je een nadere toelichting op ons financieel beleid. In ons jaarverslag leggen we in detail verantwoording af over onze financiën. Het jaarverslag vind je in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan bij ons financieel beleid.

Of wil je weten hoe het zit met ons premiebeleid? Kijk dan bij pensioenpremie.

Bij ons beleggingsbeleid lees je hoe het zit met onze beleggingen.

Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij verhoging van pensioenen.

Chat