Onze financiƫle situatie

Per eind januari is onze dekkingsgraad 133,8%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons huidige vermogen en het vermogen dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Deze laat zien hoe financieel gezond Pensioenfonds Achmea is.

Een dekkingsgraad van 133,8% betekent dat we voor elke €100,- aan (pensioen)verplichtingen, €133,80 aan bezittingen (beleggingen) hebben.

In de dekkingsgradengrafiek hieronder hebben we de ontwikkeling van dekkingsgraad ('Actuele DG') en beleidsdekkingsgraad ('Beleids-DG') voor je op een rij gezet.

Meer informatie over dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling van onze financiële situatie, vind je verderop op deze pagina.

Dekkingsgraad grafiek
De dekkingsgraad

De dekkingsgraad is gestegen in januari 2024

De dekkingsgraad steeg 1,2%, naar 133,8%. De stijging had twee oorzaken. We haalden een positief beleggingsresultaat. Daarnaast is de rente iets gestegen in januari. Beide oorzaken zorgden voor een stijging van de dekkingsgraad met 0,6%. 

De hoogte van de rente is belangrijk omdat we ermee berekenen hoeveel geld we moeten reserveren om alle beloofde pensioenen in de toekomst uit te keren. Een hogere rente zorgt ervoor dat onze verplichtingen lager worden. We hoeven nú minder in kas hebben om stráks aan onze (pensioen)verplichtingen te voldoen. De rente steeg iets omdat financiële markten verwachten dat het wat langer kan duren voordat centrale banken de rente gaan verlagen. Dat komt omdat we zien dat de economie minder afkoelt en ook de inflatie minder daalt dan eerder verwacht.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Per eind januari is deze 137,5% (eind december ook 137,5%). De beleidsdekkingsgraad veranderde niet omdat de dekkingsgraad in januari (133,8%) gelijk was aan die van januari vorig jaar (133,8%). Deze laatste valt nu uit het gemiddelde.

De beleidsdekkingsgraad is voor jullie van belang voor de verhoging van de pensioenen, de zogenaamde toeslag of indexatie. Hiervoor gebruiken we de beleidsdekkingsgraad van eind september. Die was in september 2023 138,8%. Het bestuur stelt jaarlijks in de week voor Kerst de hoogte van de toeslag vast. We mogen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%.

Medio december 2023 besloot het bestuur alle pensioenen per 1 januari 2024 met 2,95% te verhogen. Het bestuur stelde dat vast op grond van de financiële situatie. De verhoging is afgeleid van de prijsinflatie. Het bestuur is dit jaar voor de verhoging uitgegaan van een inflatie van 3,5%. Dat was de inflatie over de periode oktober tot oktober. Volgens ons beleid kijken we naar deze periode bij de bepaling van de pensioenverhoging. Een pensioenverhoging is mooi, maar heeft een keerzijde. Door de verhoging gaat onze dekkingsgraad omlaag omdat onze verplichtingen toenemen.

Omdat het CBS in 2023 de wijze van berekening van de inflatie veranderde, was het voor het bestuur lastiger om de hoogte van de toeslag per 1 januari 2024 vast te stellen. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over.

Onze financiƫle situatie ten opzichte van andere pensioenfondsen

Ten opzichte van andere pensioenfondsen staan we er onverminderd goed voor

De financiële positie van Pensioenfonds Achmea ten opzichte van andere fondsen is goed. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind januari 116% (ons fonds: 133,8%) en de gemiddelde beleidsdekkingsgraad was 119% (ons fonds: 137,5%). Bron: Aon pensioenthermometer.

Meer informatie

Heb je vragen over onze financiële situatie, neem dan contact met ons op. Je vindt het contactformulier in Mijn pensioen onder contact.

Bij ons financieel beleid vind je een nadere toelichting op ons financieel beleid. In ons jaarverslag leggen we in detail verantwoording af over onze financiën. Het jaarverslag vind je in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan bij ons financieel beleid.

Of wil je weten hoe het zit met ons premiebeleid? Kijk dan bij pensioenpremie.

Bij ons beleggingsbeleid lees je hoe het zit met onze beleggingen.

Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij verhoging van pensioenen.

Chat