Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Achmea is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en bepaalt het beleid. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen Pensioenfonds Achmea intern en extern. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het algemeen management. De specifieke beleidsgebieden heeft het bestuur weer ondergebracht bij commissies. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle fondsactiviteiten.

Het bestuur telt 10 bestuursleden: 4 bestuursleden vertegenwoordigen de aangesloten werkgevers en 5 bestuursleden de deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast is er 1 externe bestuurder. Pensioengerechtigden maken deel uit van de werknemersvertegenwoordiging op basis van de getalsverhouding tussen deelnemers en pensioengerechtigden binnen Pensioenfonds Achmea.

Deelnemers en pensioengerechtigden kunnen reageren op openstaande vacatures. Leden worden benoemd op voordracht van een voordrachtscommissie. Zo voldoet het bestuur steeds aan de eisen voor een goed gekwalificeerd pensioenfondsbestuur. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 4 jaar.

Samenstelling bestuur

In de tabel zie je de werkgevers-, werknemers- en externe bestuursleden van Pensioenfonds Achmea.

Werkgevers Werknemers Extern
O. (Otto) Veldt
voorzitter
J.E. (Angelique) Spiertz
secretaris
plaatsvervangend voorzitter
ook sleutelfunctiehouder interne audit
A.J.C. (Hans) de Ruiter
J.W. (Jan) Broekhof

T.E. (Tom) Boltje
pensioengerechtigden

 
M. (Marko) Dommerholt
plaatsvervangend secretaris
werkgevers

J.T. (Jos) Huisman
pensioengerechtigden
plaatsvervangend secretaris
werknemers

 
M.J. (Marly) Meyvis
ook sleutelfunctiehouder risicobeheer
A.H.C. (Anne-Su) Renout

 
 

 D. (Dilia) Leitner
(toehoorder)

 
Nevenfuncties bestuur per 1 april 2024
Naam bestuurslid Nevenfuncties
O. (Otto) Veldt - Lid RvC Hagelunie
J.E. (Angelique) Spiertz - Compliance & Risk coördinator - Achmea Performance & Riskmanagement
J.W. (Jan) Broekhof - Investment Manager - Achmea Balans Management
M. (Marko) Dommerholt - Senior Manager Exp ertisecentrum - Achmea Pensioen & Leven
J.T. (Jos) Huisman - Penningmeester Stichting Nepal
- Voorzitter bestuur Achmea Gepensioneerden Vereniging, locatie Amsterdam
M.J. (Marly) Meyvis - Senior Manager Control - Achmea Bank
A.H.C. (Anne-Su) Renout - Senior Manager Strategy & Finance - Achmea International
- Lid RvC Union poist'ovňa
- Lid Audit & Risk Committee Union poist'ovňa
- Lid van de Audit & Risk Committee Union zdravotná poist'ovňa
A.J.C. (Hans) de Ruiter - Chief Investment Officer, Pensioenfonds TNO
- Senior lecturer Center of Finance Nyenrode
- Bestuurslid Pensioenfonds Metaal & Techniek
T.E. (Tom) Boltje - Bestuurder Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem
- Bestuurder Lionsclub Kaag en Braassem
D. (Dilia) Leitner (toehoorder) - Senior Propositie Manager, Product Owner, Gezondheidsstrategie - Zilveren Kruis
   
Dagelijks bestuur
Taken dagelijks bestuur
Het algemeen management en een aantal beleidsterreinen, zoals:
- behartigen van alle dagelijkse en lopende zaken
- voorbereiden en uitvoeren van het governance-, compliance- en strategisch risicomanagementbeleid
- voorbereiden (strategische) beslissingen en bestuursvergaderingen
- onderhouden van relaties met betrokken partijen (zoals toezichthouders)
- aansturen van het bestuursbureau
- vertegenwoordigen van Pensioenfonds Achmea intern en extern
 
Samenstelling dagelijks bestuurfunctie
O. (Otto) Veldtvoorzitter
J.E. (Angelique) Spiertzsecretaris en plaatsvervangend voorzitter
 
Commissie Balansmanagement
Taken commissie balansmanagement
Voorbereiden beleid op het gebied van balansmanagement en de zorg voor de samenhang van de pensioenverplichtingen en de strategische beleggingsportefeuille.
Uitvoeren beleid op het gebied van balansmanagement en de zorg voor de samenhang van de pensioenverplichtingen en de strategische beleggingsportefeuille.
 
Samenstelling commissie balansmanagement functie
A.J.C. (Hans) de Ruiter bestuur Pensioenfonds Achmea, voorzitter
T.E. (Tom) Boltje bestuur Pensioenfonds Achmea
J.W. (Jan) Broekhof* bestuur Pensioenfonds Achmea
   

*Jan Broekhof is aangewezen als primair verantwoordelijke voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van verantwoord beleggen.

Commissie Pensioenen
Taken commissie pensioenen
Voorbereiden pensioenbeleid, communicatiebeleid, uitbestedingsmanagement, risicomanagement (niet-financiële risico’s), individuele gevalsbehandeling en klachten en geschillen.
Uitvoeren pensioenbeleid, communicatiebeleid, uitbestedingsmanagement, risicomanagement (niet-financiële risico’s), individuele gevalsbehandeling en klachten en geschillen.
 
Samenstelling commissie pensioenen functie
M. (Marko) Dommerholt bestuur Pensioenfonds Achmea, voorzitter
J.T. (Jos) Huisman bestuur Pensioenfonds Achmea
D. (Dilia) Leitner bestuur Pensioenfonds Achmea (toehoorder)
Commissie Risicomanagement
Taken commissie risicomanagement
Voorbereiden taken op het gebied van risicomanagement. Dit is het integraal risicomanagementsysteem en de processen rondom het jaarwerk.
Uitvoeren taken op het gebied van risicomanagement. Dit is het integraal risicomanagementsysteem en de processen rondom het jaarwerk.
Managen van uitbestede diensten in samenwerking met de andere commissies.
 
Samenstelling commissie risicomanagement functie
M.J. (Marly) Meyvis voorzitter
A.H.C. (Anne-Su) Renout bestuur Pensioenfonds Achmea
   
Voordrachtscommissie
Taken voordrachtscommissie
Organiseren oproep voor de kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap onder deelnemers en pensioengerechtigden.
Selecteren van geschikte kandidaten voor een gesprek op basis van de ontvangen sollicitaties.
Beheren van de pool met kandidaat-bestuursleden.
Selecteren en voordragen van kandidaten aan het bestuur voor het bestuurslidmaatschap.
 
Samenstelling voordrachtscommissie functie (eventueel)
J.E. (Angelique) Spiertz bestuur Pensioenfonds Achmea, voorzitter
A.H.C. (Anne-Su) Renout bestuur Pensioenfonds Achmea
O. (Onno) Tas centrale ondernemingsraad Achmea
H.A. (Henk) Jaspers centrale ondernemingsraad Achmea
P.J.H. (Paul) Tiesselink verantwoordingsorgaan
A.W. (Andrea) Hoogteijling verantwoordingsorgaan
P.W. (Peter) Baardse verantwoordingsorgaan
   
Verkiezingscommissie
Taak verkiezingscommissie
Organiseren verkiezingen voor vacatures in het verantwoordingsorgaan.
 
Samenstelling verkiezingscommissiefunctie
J.T. (Jos) Huismanbestuur Pensioenfonds Achmea, voorzitter
J.E. (Angelique) Spiertzbestuur Pensioenfonds Achmea
P.J.H. (Paul) Tiesselinkverantwoordingsorgaan
E.H. (Eeuwe) Drijfhoutverantwoordingsorgaan
O. (Onno) Tascentrale ondernemingsraad Achmea
  
Chat