Bestuursbureau

Het bestuursbureau verzorgt de uitvoering, bewaking en co├Ârdinatie van de dagelijkse werkzaamheden. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

Het bestuursbureau adviseert het bestuur over de uitvoering van de pensioenregeling. Ook bewaakt en co├Ârdineert het bestuursbureau de taken die het bestuur aan anderen heeft opgedragen. Het bestuursbureau heeft de aandachtsgebieden gekoppeld aan de bestuursstructuur: het dagelijks bestuur en de commissies balansmanagement, pensioenen en risicomanagement.

Samenstelling bestuursbureau
Naam Functie
L. (Lenneke) Roodenburg manager
E.J. (Jolanda) Wijnbergen management assistent
W. (Wiebe) Hofstra manager investments & control
A.J.M.T. (Jeanine) van Grieken-Oerlemans bestuurssecretaris 
A.H.E. (Arno) Holleman financial officer
W.J. (Wilfried) Spekreyse manager pensioenuitvoering en communicatie
V.P. (Vincent) Straaten risicomanager
R.A. (Richtje) Thien manager juridische zaken | compliance officer
M. (Marco) van Voorneburg bestuurssecretaris
   
Beleid

Het bestuursbureau ondersteunt en adviseert het bestuur. Het bestuursbureau houdt de ontwikkelingen op pensioengebied bij en beoordeelt deze. Als er acties genomen moeten worden, doet het bestuursbureau voorstellen. Het bestuursbureau neemt hiervoor ook deel aan de diverse commissies.

Communicatie

Het bestuursbureau zorgt voor de communicatie van Pensioenfonds Achmea. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), website en huisstijl.

Uitbesteding

Het pensioenfonds heeft de pensioenadministratie en het vermogensbeheer uitbesteed. Het bestuursbureau bewaakt de uitvoering en voert regelmatig overleg met de partijen waaraan is uitbesteed.

Chat