Duik vanaf nu (!) mee in de nieuwe pensioenregeling van Achmea

2 mei 2024
Logo Onderweg-naar-nieuw-pensioen

De nieuwe pensioenregeling gaat in op 1 januari 2027. Sociale partners (Achmea en de vakbonden), maakten daarvoor een paar belangrijke afspraken met elkaar. Je las er waarschijnlijk al meer over in ons nieuwsbericht hierover. Komende tijd publiceren Achmea en de vakbonden 4 artikelen waarin stap voor stap de belangrijkste veranderingen worden beschreven. Wij plaatsen de artikelen ook op onze website, zodat al onze deelnemers en pensioengerechtigden op de hoogte blijven. Lees vooral mee!

 1. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling
 2. Dit verandert er in de opbouwfase van jouw pensioen…
 3. … en dit verandert er in de uitkeringsfase van jouw pensioen.
 4. Hoe zetten we jouw huidige pensioen om naar de nieuwe regeling (invaren)?

Artikel 1 is vandaag geplaatst en kun je hieronder lezen. Heb je na het lezen nog vragen?

Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Artikel 1: Duik vanaf nu (!) mee in de nieuwe pensioenregeling van Achmea

We zijn onderweg naar een nieuwe pensioenregeling bij Achmea. In 4 artikelen praten we je komende tijd bij. Lees nu meteen mee; heb je later plezier van. We trappen vandaag af met de belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling.

Het doel van de pensioenregeling verandert niet

Net als in de huidige regeling is het doel dat je, als je met pensioen bent, voldoende inkomen houdt. Je blijft pensioen ontvangen zolang je leeft. Als je arbeidsongeschikt wordt, blijf je (gedeeltelijk) pensioen opbouwen zonder premie te betalen. En als je overlijdt, blijf de pensioenuitkering voor je nabestaanden bestaan. Ook wanneer je overlijdt voor de pensioendatum. De overheid heeft voor het nabestaandenpensioen de spelregels wel wat veranderd. We zien onder eerdere berichten (op Achmeanet) dat jullie hier al veel vragen over hebben. In de volgende 2 artikelen die in de komende weken verschijnen, vertellen we je hier meer over. In de tussentijd vind je op pensioenduidelijkheid.nl of op de website van Pensioenfonds Achmea algemene informatie over het nabestaandenpensioen.

De nieuwe pensioenregeling is een premieregeling

Dat betekent dat sociale partners afspraken hebben gemaakt over de inleg voor pensioen. Deze inleg, de premie, is de basis van de pensioenregeling. De afspraken gaan dus niet over de hoogte van de opbouw van je pensioen. In de huidige regeling is de hoogte van je pensioenopbouw het uitgangspunt van de regeling. Jij en Achmea leggen elke maand een bedrag in voor je pensioen. Achmea houdt het bedrag dat jij inlegt in op je brutosalaris, net als nu. Pensioenfonds Achmea belegt de inleg van jou en Achmea. Ook dat verandert niet. Je pensioenvermogen groeit door de inleg en door opbrengst van de beleggingen.

De vakbonden en Achmea zijn het eens geworden over de keuze voor de flexibele premieregeling

De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn:

 • We beleggen het geld voor je pensioen. Per leeftijdsgroep stellen we vast wat de opbrengst van de beleggingen is. Wat er bij jouw pensioenvermogen bijkomt of afgaat, hangt af van de opbrengst van de beleggingen voor jouw leeftijdsgroep. Hoe dichter je bij je pensioenleeftijd komt, hoe minder risicovol dit wordt belegd.
 • Je kunt kiezen of je meer of minder risico neemt bij de beleggingen. Voordat de nieuwe regeling ingaat, ontvang je van Pensioenfonds Achmea alle informatie die je nodig hebt om een goede keuze te maken.
 • Er gaat geld naar een reserve om daarmee risico’s te kunnen delen. Aan deze reserve dragen alle deelnemers bij. Pensioenfonds Achmea kan deze reserve gebruiken om zoveel mogelijk te voorkomen dat pensioenuitkeringen in een jaar omlaag gaan.
 • Laat je je pensioen ingaan? Dan kies je voor een pensioen dat wat meer schommelt en gemiddeld wat hoger is (een variabel pensioen) óf voor een stabiel en gemiddeld wat lager pensioen (een vast pensioen).

De jaarlijkse premie voor het ouderdomspensioen wordt voor iedereen 30% van de pensioengrondslag

De pensioengrondslag is, net als nu, de basis voor je pensioen. De pensioengrondslag is je salaris minus de franchise. De franchise is dat deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt omdat je na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor dit deel AOW ontvangt. Naast de premie voor het ouderdomspensioen, wordt er ook nog premie voor het partner- en wezenpensioen betaald. In de huidige regeling is jouw bijdrage aan de pensioenregeling 3,25% van de pensioengrondslag. Maandelijks wordt jouw bijdrage ingehouden op je brutoloon en dat blijft zo. Achmea betaalt de rest van de premie. De precieze verdeling van de premie in de nieuwe pensioenregeling is onderdeel van de nieuwe cao-onderhandelingen die in het voorjaar van 2025 starten.

Elke maand wordt uitgerekend hoeveel pensioen je naar verwachting krijgt

Die berekening baseert Pensioenfonds Achmea op het vermogen dat je al hebt opgebouwd voor je pensioen en op het vermogen dat je naar verwachting nog gaat opbouwen. Je kan dit straks iedere maand inzien. Als je jong bent, kan deze inschatting (flink) schommelen. Ben je ouder? Dan kiest het pensioenfonds voor beleggingen met minder risico. Het pensioenfonds bouwt het risico stapje voor stapje af. Daardoor schommelt de inschatting van je pensioen steeds minder.

Andere kenmerken van de nieuwe regeling

 • Je begint met het opbouwen van pensioen op het moment dat je in dienst komt, net als in de huidige regeling.
 • Jij bepaalt nog steeds wanneer je je pensioen in laat gaan. In de nieuwe regeling kan dit op zijn vroegst 10 jaar voor je (verwachte) AOW-datum.
 • Ook andere keuzemogelijkheden blijven hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan deeltijdpensioen en het uitruilen van partner- en ouderdomspensioen.

In het volgende artikel lees je meer over de veranderingen in de opbouwfase van het pensioen.

 

 

 

 

 

Chat