Nieuw pensioenstelsel

logo onderweg naar morgen

“Het wordt een spannende tijd. Het gaat om veel geld en er gaat voor ons allemaal veel veranderen. Daarom gaan we heel zorgvuldig te werk bij het aanpassen van onze pensioenregeling aan de nieuwe wetgeving.”
Lenneke Roodenburg – manager bestuursbureau Pensioenfonds Achmea

Wet toekomst pensioenen - een soepele overgang

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop. Dit heeft als gevolg dat het pensioen voor ons allemaal flink verandert: als je bij Achmea, InShared of Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds werkt of gewerkt hebt, maar ook als je al pensioen ontvangt.

Op deze themapagina vind je alle informatie over de nieuwe pensioenregeling en we houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We updaten daarom regelmatig deze pagina. Voor het laatst hebben we dat op 12 juni 2024 gedaan. Op die datum publiceerden sociale partners, Achmea en de vakbonden, het tweede van een reeks van 4 artikelen over de nieuwe pensioenregeling. In dit nieuwsbericht lees je het tweede artikel en in dit nieuwsbericht het eerste.

Kijk zo nu en dan op de website en lees de berichten in onze nieuwsbrief. Ook hebben we een overzicht voor je gemaakt van gestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling. Dat overzicht werken we regelmatig bij. Zo werken we aan een soepele overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Meer algemene informatie vind je op de website pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de website vind je in gemakkelijke taal uitgelegd wat er verandert én wat hetzelfde blijft.

Nieuw pensioenstelsel tijdlijn

De 8 belangrijkste wijzigingen door het nieuwe pensioenstelsel

1. Je bouwt straks niet meer een aanspraak op een bepaald pensioenbedrag op, maar een persoonlijk pensioenvermogen waaruit je pensioen wordt betaald

Nu streven we naar een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,875% van je pensioengrondslag (je pensioengevend salaris -/- franchise). Die aanspraak staat op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Straks is dat niet meer zo. Met de pensioenpremie die Achmea en jij betalen bouw je een persoonlijk pensioenvermogen op. Sociale partners spraken af dat de premie voor het ouderdomspensioen 30% wordt. Ze hebben nog niet precies afgesproken welk percentage van de premie straks de werkgever betaalt en jij als medewerker bijdraagt.

2. Je pensioen kan straks eerder stijgen, maar ook eerder dalen

Dat is afhankelijk van het rendement op de beleggingen. Als het economisch goed gaat, gaat je pensioen eerder omhoog. Aan de andere kant zal je pensioen ook eerder omlaag gaan als het economisch slechter gaat. Wel spraken sociale partners af dat er geld naar een aparte pot gaat om risico’s te delen. Bij pensionering gaat een deel van het persoonlijk pensioenvermogen naar deze pot. Het pensioenfonds gebruikt de pot om zoveel mogelijk te voorkomen dat pensioenuitkeringen in een jaar omlaag gaan. Zo dragen alle pensioengerechtigden samen bij aan het voorkomen van pensioenverlagingen.

3. Je hebt bij de nieuwe pensioenregeling altijd inzicht in je eigen pensioenvermogen

In Mijn pensioen kun je straks steeds zien hoe hoog je pensioenvermogen is. Ook laten we zien wat dan je verwachte pensioenuitkering is.

4. Het pensioen dat je partner en kinderen krijgen na je overlijden (nabestaandenpensioen) verandert

Als je overlijdt ná je pensioendatum, dan veranderen de regels voor het nabestaandenpensioen niet. Als je overlijdt vóór je pensioendatum is je nabestaandenpensioen (voor je partner en/of kinderen) straks een vast percentage van je salaris, maximaal 50%. Dat is gunstig, omdat er rekening wordt gehouden met je volledige salaris zonder aftrek van franchise (AOW-aftrek). Sociale partners spraken af dat het nabestaandenpensioen bij overlijden voor je pensioendatum 30% of 35% van je laatste salaris wordt. Dat moeten ze nog nader afspreken. Het wezenpensioen hebben sociale partners al wel bepaald. Dat wordt 20% van het laatste salaris.

De nieuwe regels pakken wel minder gunstig uit als je vertrekt bij Achmea. In de huidige regeling houd je recht op het nabestaandenpensioen dat je tot je datum uit dienst hebt opgebouwd. Straks krijgen je partner en kinderen, na een overgangsperiode, nadat je uit dienst bent gegaan géén nabestaandenpensioen van ons fonds als je overlijdt voor de pensioendatum.

Als je bij een andere werkgever gaat beginnen, is er mogelijk wel een nabestaandenpensioen geregeld in de pensioenregeling van die nieuwe werkgever. Kijk daar goed naar als je van baan verandert. Het is sowieso verstandig om goed naar de pensioenregeling te kijken als je van baan verandert. Met de pensioenvergelijker in Mijn pensioen kun je onze pensioenregeling vergelijken met die van je mogelijke nieuwe werkgever.

5. Pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden, dat geeft in beginsel meer ruimte voor pensioen

Het geld dat we nu nog als buffer moeten aanhouden, kan straks grotendeels ten goede komen aan het persoonlijk pensioenvermogen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

6. Er wordt straks belegd per leeftijdsgroep, maar nu zit alles in 1 beleggingspot

Er wordt voorzichtiger belegd naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Als je al met pensioen bent wordt er nóg wat voorzichtiger belegd. Dat zorgt ervoor dat het pensioen van pensioengerechtigden minder schommelt. Naarmate een deelnemer jonger is, kan er meer risico worden genomen. Zo profiteren zij meer van de rendementen in goede jaren en er is nog genoeg tijd om slechtere rendementen in mindere jaren op te vangen.

Sociale partners kozen voor de flexibele premieregeling. Een van de kenmerken daarvan is dat je kunt kiezen of je meer of minder risico neemt bij de beleggingen. Voordat de nieuwe regeling ingaat, ontvang je van ons alle informatie die je nodig hebt om een goede keuze te maken. Laat je je pensioen ingaan? Dan kun je in de flexibele premieregeling kiezen voor een pensioen dat wat meer schommelt en gemiddeld wat hoger is (een variabel pensioen) óf voor een stabiel en gemiddeld wat lager pensioen (een vast pensioen).

7. In het nieuwe stelsel zijn er alleen regelingen waar de premie het uitgangspunt is

In het nieuwe stelsel zijn er alleen regelingen waar de premie het uitgangspunt is. Er zijn straks twee smaken premieregelingen waaruit sociale partners kunnen kiezen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Sociale partners, Achmea en de vakbonden, hebben gekozen voor de flexibele premieregeling.

In de flexibele premieregeling kies je je eigen beleggingsprofiel en er is wat minder sprake van het samen delen van risico’s dan bij de solidaire premieregeling. Daarnaast kies je bij pensionering tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering (zie punt 6). De keuzes die je in onze huidige regeling hebt, blijven.

8. De AOW-leeftijd stijgt minder snel en gaat naar 67 jaar in 2024

Dat blijft zo tot 2028. Dan stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Ook in 2029 is dit de AOW-leeftijd. Of de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgt, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland. Meer informatie vind je op de website van de SVB. Daar kun je ook jouw verwachte AOW-leeftijd uitrekenen.

Chat