Het jaarverslag over 2023 is klaar: het was een redelijk goed jaar

12 juni 2024
Nieuw pensioenstelsel

Financieel gezien was 2023 een relatief goed jaar. Het was een jaar met een mooi beleggingsresultaat waardoor ons vermogen steeg. Onze dekkingsgraad bleef relatief stabiel. Onze financiële situatie maakte het mogelijk de pensioenen te verhogen zodat ze redelijk waardevast bleven. Wil je weten hoe dat werkt, kijk dan op de pagina over onze financiële situatie.

Je vindt het jaarrapport bij laag 3 van Pensioen 1-2-3.

De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport hebben we voor je op een rij gezet in een infographic hieronder. De infographic is ook als afbeelding beschikbaar.

Infographic jaarverslag 2022
Chat