We sluiten beleggingen in bont, porno en gokken nu niet volledig uit

23 januari 2024
Gras duurzaam beleggen

Begin vorig jaar vroegen we in een enquête hoe je kijkt naar verantwoord beleggen. Over de belangrijkste uitkomsten ervan schreven we een artikel in onze nieuwsbrief.

Het bestuur ging, zoals beloofd, aan de slag met de uitkomsten

We vinden het belangrijk jullie daarvan op de hoogte te houden. Eind vorig jaar is gekeken naar het uitsluiten van beleggingen in bont, gokken en porno. Het uitsluiten van bepaalde categorieën is een van de maatregelen waarmee wij inhoud geven aan ons beleid verantwoord beleggen. Op onze pagina over verantwoord beleggen op onze website lees je meer over ons beleid.

De meesten van jullie staan negatief tegenover beleggen in bont, gokken en porno

Het bestuur heeft daarom onderzocht of en hoeveel wij daarin beleggen. En of het mogelijk is deze categorieën helemaal uit te sluiten en wat dat kost.

We beleggen slechts heel beperkt in de bont, gokken en porno

Het blijkt dat geen van de bedrijven waarin we beleggen meer dan 5% van hun omzet uit bont en gokken halen. Ook zijn er geen bedrijven die meer dan 1% van hun omzet uit porno halen.

Vanwege de hoge kosten besloot het bestuur deze bedrijven nu niet uit te sluiten

Er zijn flinke kosten (jaarlijks zo’n € 60.000,-) gemoeid met het inkopen van data en het opstellen en uitvoeren van extra uitsluitingslijsten. Omdat het huidige aandeel van bont, gokken en porno in onze portefeuille al minimaal is, vindt het bestuur de kosten van uitsluiting op dit moment niet opwegen tegen de baten ervan.

Neem contact op met Wiebe Hofstra als je meer wilt weten

Wiebe is de manager beleggingen van het bestuursbureau van ons fonds. Je bereikt hem via e-mail of 06 30 47 74 71.

 

Chat