Onze privacyverklaring

Pensioenfonds Achmea en zijn pensioenuitvoeringsorganisatie Achmea Pensioenservices gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij beschermen de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens hebben. Dat zijn deelnemers, mensen die deelnemer waren en gepensioneerden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres of burgerservicenummer. Je kunt erop rekenen dat je gegevens veilig zijn en dat wij ons aan de wet houden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt je privacy

Je mag:

  • je persoonsgegevens inzien;
  • je persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen;
  • je persoonsgegevens laten wissen;
  • je persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken;
  • je persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren je gegevens dan niet meer;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te helpen

Dit doen wij met je persoonsgegevens:

  • wij regelen je pensioen. Want je maakte afspraken met je werkgever over je pensioen;
  • je krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als je pensioenregeling verandert;
  • wij bewaren je persoonsgegevens je hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners of nabestaanden krijgen soms nog jarenlang geld vanuit je pensioen.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices om je privacy te beschermen

Achmea Pensioenservices (APS) verwerkt persoonsgegevens namens ons. Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met APS. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens. En afspraken over hoe APS de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

Kijk af en toe of de privacyverklaring is veranderd

Wij kunnen de privacyverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet. 

Wij gebruiken cookies op onze website

Een cookie is een bestand op je computer dat onthoudt wat je op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie lees je in onze cookieverklaring.

Je kunt een klacht indienen als je het niet met ons eens bent

Dat kun je bij ons doen of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Je kunt ook naar de rechter gaan.

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Wij helpen je graag. Je bereikt ons via pensioenfondsachmea@achmea.nl. Ons postadres is Postbus 20048, 7302HA Apeldoorn. Je kunt ons bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00u tot 17.00u op (055) 579 74 00.

Als de regels veranderen, lees je dat hier

We passen de maatregelen voor jouw privacy soms aan. Bijvoorbeeld bij wetswijzigingen en nieuwe rechtspraak. Kijk daarom af en toe op deze pagina als je onze site bezoekt. Zo ben je altijd op de hoogte. We hebben onze privacyverklaring ook in een pdf gezet voor je.