Privacy Statement

Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) en zijn pensioenuitvoeringsorganisatie gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn onze systemen en programma’s beveiligd. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons schriftelijk benaderen en indien nodig om correctie van uw gegevens vragen.

Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die SPA en zijn pensioenuitvoerder ten opzichte van u hebben, verstrekken wij zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden.

SPA en systeembeheerder Nedstat gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op deze website. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser 'cookies off' instellen. Als u de cookies accepteert, blijven deze gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Dit kan echter een optimaal gebruik van onze website en diensten op de site beperken.

SPA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past SPA waar nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.