Pensioen doen we samen

Bij je arbeidsovereenkomst maak je met je werkgever afspraken over je functie en over je salaris. Naast je huidige salaris wordt ook een deel van jouw inkomen voor de toekomst geregeld: jouw pensioen. Pensioen is dus het ‘salaris’ dat je nu opbouwt zodat je er later gebruik van kunt maken.

Waarom bouw ik pensioen op?

Bij verzekeren is sprake van risico’s lopen. Dat geldt ook voor pensioen. Welke risico’s er zijn? Welke risico’s worden gedekt en welke niet? Wat er is geregeld? En wat moet je zelf doen? Antwoorden hierop vind je terug op deze website.

Jouw pensioen, waarom zou je daar nu al aan denken? Dat is immers nog zo ver weg? Het is belangrijk dat je weet dat je pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Achmea. Automatisch. Daar hoef je niets voor te doen. Jouw werkgever meldt je aan als deelnemer en geeft de mutaties van je dienstverband door. Ieder jaar krijg je een opgave van wat je pensioenaanspraken zijn. Tijdens je dienstverband bouw je zo stapsgewijs en haast ongemerkt een inkomen op voor later. En niet alleen dat. Want kom je plotseling te overlijden? Dan kan je eventuele partner een uitkering krijgen van het pensioenfonds. Partnerpensioen noemen we dat. Heb je kinderen? Dan komen zij mogelijk ook in aanmerking voor een uitkering van het fonds: een wezenpensioen.

Bepaalde gebeurtenissen hebben invloed op je pensioen, of op het pensioen voor je nabestaanden. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of trouwen. Op de website kun je vinden wat er is geregeld. Hierdoor krijg je een beeld van wat jij, je partner en jullie kinderen kunnen verwachten. En waarvoor jezelf in actie moet komen.

Heb ik straks voldoende pensioeninkomen?

Weet je hoe je pensioen ervoor staat? Misschien wisselde je van baan. Of ging je parttime werken. Voorbeelden van zaken die invloed hebben op de hoogte van je pensioen. Via de pensioenplanner krijg je een indruk wat je inkomen later is. En van wat je nog op kunt bouwen. Heb je al een beeld van jouw toekomst en het inkomen dat je dat nodig denkt te hebben? Is het nodig om maatregelen te treffen? Hoe kan pensioen jou helpen om je toekomst vorm te geven? Vragen waar je al eens over na kunt denken.

Bepaalde gebeurtenissen hebben invloed op je pensioen, of op het pensioen voor je nabestaanden. Op de website kun je vinden wat er is geregeld. Hierdoor krijg je een beeld van wat jij, je partner en jullie kinderen kunnen verwachten. En waarvoor jezelf in actie moet komen.

Regie op werk

Hoe ziet jouw toekomst er uit? Hoe geef je invulling aan je wensen en hoe kan pensioen daarbij helpen en ondersteunen? Ga je parttime werken en deels met pensioen? Blijf je zo lang mogelijk werken? Stap je over naar een andere functie?

De pensioenregeling biedt veel flexibiliteit. Er zijn mogelijkheden. Kies je bijvoorbeeld voor een constructie waarbij je de eerste jaren een hoger bedrag krijgt en de jaren erna iets lager? Wil je je partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Deeltijdpensioen, vervroegen of uitstellen? Het is allemaal mogelijk. Het pensioenfonds helpt je graag bij het maken van die keuzes.

Met pensioen

U ontvangt een pensioenuitkering. Ieder maand krijgt u een bedrag van het pensioenfonds op uw rekening. Daarnaast ontvangt u eventueel uw salaris of AOW. Ieder jaar ontvangt u een overzicht van uw pensioen. Ook leest u daarin welk pensioen er voor uw partner is geregeld, als u komt te overlijden.

Ook nadat uw uitkering is ingegaan, zijn er gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen. Gaat het goed met het fonds? Dan kan uw pensioen worden verhoogd. Dat noemen we toeslag. Toeslag is niet vanzelfsprekend. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds. Persoonlijke gebeurtenissen in uw leven, zoals scheiden of verhuizen, kunnen ook invloed hebben op uw pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij op de hoogte blijven van uw persoonlijke situatie.