Alle belangrijke documenten van ons fonds

In het overzicht hieronder vind je alle documenten met de regels en het beleid van ons pensioenfonds. Een deel van deze afspraken vind je, wettelijk verplicht, ook in laag 3 van het Pensioen 1-2-3. Eerdere versies van de documenten vind je in het archief.

Afspraken voor een goed bestuur en beleid
Statuten
Verklaring inzake beleggingsbeginselen
Gedragscode
Reglement Verantwoordingsorgaan
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Commissie van Beroep
Reglement Voordrachtscommissie
Integriteitsbeleid

Financiële informatie
Jaarverslag: Jaarrapport 2018
Actuariële en bedrijfstechnische nota: ABTN 2019
Risicomanagementbeleidsplan

Andere documenten
Communicatiebeleidsplan 2018-2021
Achmea cao