Ons premiebeleid

Je werkgever en jij betalen samen de premie voor je pensioen.

Je betaalt 3,25% van je pensioengrondslag voor de opbouw  van je pensioen. Dat is je bruto salaris min de franchise. Je werkgever betaalt de rest.

Je werkgever houdt je bijdrage in op je bruto maandsalaris. Vervolgens maakt je werkgever je bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons pensioenfonds. Op je loonstrook zie je precies hoeveel je betaalt.

De totale premie moet alle kosten dekken

De totale premie die we ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’. Is meer premie nodig? Dan passen we het opbouwpercentage aan, zodat de ontvangen premie voldoende is.