Waarom beleggen we?

Beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen. Dat zorgt ervoor dat we de pensioenen kunnen blijven betalen en eventueel verhogen. Nu en in de toekomst.

Voor al onze beleggingen gelden de volgende uitgangspunten:

  • we beleggen het vermogen in het belang van de (gewezen) deelnemers.
  • we beleggen het vermogen zo dat de veiligheid, kwaliteit en liquiditeit ervan voldoende geborgd zijn.
  • voor voldoende rendement beleggen we ook een deel in meer risicovolle  beleggingen, zoals aandelen en hoogrentende obligaties.
  • het vermogensbeheer gebeurt deskundig en zorgvuldig.
  • we beleggen onze middelen voldoende gespreid.
  • we kiezen bewust voor verantwoord beleggen.

Onze beleggingsdoelstellingen op langere termijn

Met de beleggingsresultaten en de premiestortingen willen we voldoen aan onze lopende en toekomstige pensioenverplichtingen. Onze ambitie is om voor een lange tijd een hoog en stabiel rendement te behalen, met verantwoorde risico’s. We beleggen binnen de risicogrenzen die het bestuur aangeeft. Ook houden we rekening met de eisen van de Pensioenwet en met andere beleidsregels van de wetgever en De Nederlandsche Bank.