Hoe hebben we de beleggingen georganiseerd?

Het bestuur zorgt voor toezicht op het beleggingsbeleid en deskundigheid op dit vlak.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De commissie balansmanagement adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en  voert dit uit. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de commissie staan in een regeling.

We beleggen het vermogen niet zelf

Het bestuur heeft een fiduciair beheerder aangesteld voor het beheer van de fondsmiddelen. Via de commissie balansmanagement adviseert deze beheerder het bestuur over balansmanagement, vermogensbeheer en risicomanagement. De beheerder kiest ook de vermogensbeheerders en stuurt deze aan. De vermogensbeheerders handelen binnen de met die partijen overeengekomen mandaatrichtlijnen. Daarnaast is er een bewaarder die ook als administrateur functioneert. Deze heeft een onafhankelijke en controlerende rol.