Onze financiële situatie

Onze dekkingsgraad was eind oktober 122,3%

 

Inloggen op Mijn pensioen

Ondanks de flinke daling van de dekkingsgraad in oktober staan we er financieel nog steeds best goed voor. Deze daling van de dekkingsgraad in oktober werd vooral veroorzaakt door de wereldwijde daling van de beurskoersen. Deze zorgde voor een daling van de dekkingsgraad met 3,1%. De dalende rente versterkte dit nog met 0,7%. Een dalende rente zorgt immers voor een stijging van onze pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, daalde een beetje. Eind september stond deze op 125,3% en eind oktober is de stand 125,0%. Ter vergelijking: de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind oktober 109% (Bron: Aon pensioenthermometer). Bij ons financiële beleid vind je een nadere toelichting op ons financiële beleid en de financiële situatie.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan hier. Of wil je weten hoe het zit met de premie? Kijk dan bij premiebeleid. Bij beleggingsbeleid  lees je hoe het zit met onze beleggingen. Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij toeslagbeleid.