Onze financiële situatie

Onze dekkingsgraad was eind maart 120,1%

 

Inloggen op Mijn pensioen

Onze dekkingsgraad is in maart met 2,2% gedaald. Eind februari 2019 stond de dekkingsgraad op 122,3% en eind maart 2019 op 120,1%. De daling werd veroorzaakt door een relatief forse daling van de rente. Dit zorgt voor een verhoging van onze pensioenverplichtingen en daarmee voor een daling van de dekkingsgraad met 2,8% . Een positief beleggingsresultaat compenseerde die daling slechts deels, 0,6%.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, daalde met 0,3% en stond eind maart op 123,3%. Wat betreft onze financiële positie, ter vergelijking: de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind maart 108% (Bron: Aon pensioenthermometer). Bij ons financiële beleid vind je een nadere toelichting op ons financiële beleid en de financiële situatie.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan hier. Of wil je weten hoe het zit met de premie? Kijk dan bij premiebeleid. Bij beleggingsbeleid  lees je hoe het zit met onze beleggingen. Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij toeslagbeleid.