Onze financiële situatie

Onze dekkingsgraad was eind januari 122,5%

 

Inloggen op Mijn pensioen

De dekkingsgraad is in december wat verder gedaald. Eind november stond de dekkingsgraad op 122,1% en eind december op 121,3%. Ook december was een onrustige maand op de financiële markten. Men kijkt met een wat minder positief gevoel naar de toekomst. Dat zorgde in december voor slechte beleggingsresultaten en een verder dalende rente. De dekkingsgraad daalde hierdoor met maar liefst 4,2%.

Dat werd voor een groot deel goed gemaakt door de aanpassing van de levensverwachting die we gebruiken bij het berekenen van onze pensioenverplichtingen. Die aanpassing zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad met 3,4%. Er zijn in de tweede helft van 2018 namelijk nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die laten zien dat de levensverwachting minder snel stijgt dan eerder verwacht. Dat betekent dat onze pensioenverplichtingen lager uitvallen. Dat hebben we in december in onze dekkingsgraad verwerkt. Wij houden daarbij rekening met de algemene ontwikkelingen en de specifieke ontwikkelingen in levensverwachting bij de deelnemers van Pensioenfonds Achmea.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, daalde ook, met 0,5% en stond eind december op 124,5%. Ter vergelijking: de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind november 108% (Bron: Aon pensioenthermometer). Bij ons financiële beleid vind je een nadere toelichting op ons financiële beleid en de financiële situatie.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan hier. Of wil je weten hoe het zit met de premie? Kijk dan bij premiebeleid. Bij beleggingsbeleid  lees je hoe het zit met onze beleggingen. Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij toeslagbeleid.