Onze financiële situatie

Onze dekkingsgraad was eind september 126,1%

 

Inloggen op Mijn pensioen

We staan er financieel nog steeds best goed voor. Na een lichte daling in augustus is de dekkingsgraad in september weer gestegen. Dat kwam enerzijds door een lichte stijging van de rente. Dat leidt tot een daling van onze pensioenverplichtingen. Door verder afnemende onrust op de financiële markten was anderzijds het beleggingsresultaat positief. Het gevolg was dat de dekkingsgraad steeg van 124,9% eind augustus naar 126,1% eind september. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, veranderde niet en bleef 125,3%. Ter vergelijking: de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind september 110% (Bron: Aon pensioenthermometer). Bij ons financiële beleid vind je een nadere toelichting op ons financiële beleid en de financiële situatie.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan hier. Of wil je weten hoe het zit met de premie? Kijk dan bij premiebeleid. Bij beleggingsbeleid  lees je hoe het zit met onze beleggingen. Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij toeslagbeleid.