Onze financiële situatie

Onze dekkingsgraad was eind mei 117,1%

 

Inloggen op Mijn pensioen

Onze dekkingsgraad is in mei maar liefst 4,4% gedaald. Eind april stond de dekkingsgraad op 121,5% en eind mei op 117,1%. De flinke daling werd veroorzaakt door de nog verder gedaalde rente. Deze bereikte een historisch laag niveau. De daling zorgde voor een forse verhoging van onze pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, daalde met 0,6% en stond eind mei op 122,4%. Dat komt omdat de maand mei van vorig jaar uit dit gemiddelde verdween. Die maand was de beleidsdekkingsgraad hoger dan in mei 2019. Wat betreft onze financiële positie, ter vergelijking: de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind mei 107% (Bron: Aon pensioenthermometer). Bij ons financiële beleid vind je een nadere toelichting op ons financiële beleid en de financiële situatie.

We moeten ons bij het financiële beleid houden aan allerlei spelregels. Onze toezichthouder controleert dit streng. Wil je meer weten over deze spelregels? Kijk dan hier. Of wil je weten hoe het zit met de premie? Kijk dan bij premiebeleid. Bij beleggingsbeleid  lees je hoe het zit met onze beleggingen. Informatie over de verhoging van je pensioen vind je bij toeslagbeleid.