Klachten & geschillen

We doen ons best om je op een goede manier van dienst te zijn. Ben je niet tevreden over de behandeling door het pensioenfonds?

Klachten

Heb je een klacht over de behandeling door het fonds? Of ben je het niet eens met een algemeen besluit? Neem dan contact met ons op door het invullen van het klachtenformulier hieronder. Een email sturen naar pensioenfondsachmea@achmea.nl kan ook. Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht? Dan kun je in beroep gaan bij het bestuur. Kijk in de klachten- en geschillenprocedure voor een uitgebreide beschrijving wat je kan doen.

Ombudsman Pensioenen

Ben je in beroep gegaan bij het bestuur en ben je het niet eens met de reactie hierop? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Als je niet tevreden bent over het oordeel van de Ombudsman Pensioenen, dan kun je naar de rechter. In de klachten- en geschillenprocedure  vind je ook hierover meer informatie.

Geschillen

De procedure die we hierboven beschreven hebben, geldt ook als je een geschil hebt met ons. Een geschil is een verschil van mening over een besluit van het fonds dat over jouw persoonlijke situatie gaat. Ben je het niet eens met het oordeel van het bestuur over een geschil? Dan kun je het geschil ook voorleggen aan de commissie van beroep.
In het reglement commissie van beroep lees je meer over de voorwaarden en wat je moet doen.

Klachten- en geschillenformulier