Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

We hebben tabak van tabak

We hebben tabak van tabak

We zijn een betrokken pensioenfonds dat wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Wij vinden dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Daarom besteedt het fonds al sinds 2009 aandacht aan ecologische en sociale onderwerpen. Zo sluiten we onder andere bedrijven uit de tabaksindustrie uit. Hoe werkt dat precies?

5 maatschappelijke thema’s voor MVB

In ons beleggingsbeleid hanteren we de internationale kaders van het Global Compact en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. “Daarnaast kozen we voor 5 thema’s die dicht bij ons staan en passen bij onze identiteit, zoals gezondheid en arbeidsnormen,” legt Wiebe Hofstra, manager investments & control, uit. “Dit zijn thema’s die goed bij ons pensioenfonds en de coöperatieve achtergrond van Achmea passen. ”

Dit zijn de thema’s

  • Mensenrechten
  • Arbeidsnormen
  • Natuur & milieu
  • Gezondheid
  • Klimaatverandering

Betrekken of uitsluiten

In de uitvoering van haar beleid maakt het fonds gebruik van meerdere instrumenten. Hofstra: “Soms betekent ons beleid dat we in gesprek gaan met een onderneming. Kunnen zij stappen zetten om meer verantwoord te ondernemen? Het komt ook voor dat we bepaalde bedrijven volledig uitsluiten. We kiezen er dan bewust voor om niet langer in deze ondernemingen te beleggen, bijvoorbeeld omdat ze verbonden zijn aan een bepaald product waar wij niet achter staan. We zetten vier instrumenten in bij de uitvoering van ons beleid.”

De instrumenten

  • Het uitsluiten van ondernemingen en landen
  • Het voeren van dialoog met ondernemingen (engagement)
  • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
  • Integratie van duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen

Niet beleggen in tabak

Een van de producten waar Pensioenfonds Achmea niet achter staat is tabak. Het thema gezondheid is voor Achmea – als grootste zorgverzekeraar – heel belangrijk. Om deze reden heeft Achmea de keuze gemaakt om niet meer te willen beleggen in bedrijven uit de tabaksindustrie. “Pensioenfonds Achmea volgde deze keuze en belegt daarom al sinds 2012 niet meer in aandelen of bedrijfsobligaties van tabaksproducenten.  Deze producten hebben immers een schadelijk effect op de gezondheid,” legt Hofstra uit. “Dit betekent een uitsluiting van bijna 90 internationale ondernemingen.”

2 keer per jaar verantwoording

Het fonds rapporteert 2 keer per jaar over de invulling en uitvoering van het MVB-beleid. Hofstra: “In deze rapportage benoemen we de recente ontwikkelingen. Ook leggen we uit op welke manier wij invulling hebben gegeven aan de thema’s en hoe de instrumenten zijn ingezet.”

Kijk hier voor meer informatie over de andere thema’s van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid.

Meer nieuwsberichten