Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan: je hebt nog tot 23 april om te stemmen!

Pensioenfonds Achmea houdt van 2 april tot en met 23 april verkiezingen voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan.

Je kunt nog tot 23 april meebeslissen wie er namens de deelnemers en pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan komen.

Je hebt op 2 april een bericht van ons ontvangen met een unieke code én een link waar je kunt stemmen. Pensioengerechtigden mogen 1 stem op 1 kandidaat uitbrengen en deelnemers mogen minimaal 1 en maximaal op 4 kandidaten stemmen.

Dit is de kandidatenlijst:

PENSIOENGERECHTIGDEN

Het is een uitdaging om ondersteunend bezig te zijn: met specialisten en in combinatie met eigen interesse en expertise, een product te maken en te onderhouden.

Ik ben iemand met:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
  • Leidinggevende capaciteiten;
  • Cijfermatig inzicht;
  • Representatieve uitstraling;
  • Organisatievermogen;
  • Besluitvaardigheid;
  • Fysiek in staat is om alle onderdelen van het relevante   werk goed uit te voeren;
  • Stressbestendig.

Als fondsmanager StiPP was ik als generalist verantwoordelijk voor zo’n beetje alle deelgebieden. Ik was als uitvoerder aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en deelcommissies. Door mijn laatste klus bij CB (POK) heb ik veel contacten met fondsbestuurders en vakbeweging opgedaan en ervaringen mee kunnen delen. Zie ook Linkedin. Mijn kracht ligt in de verbinding.

Omdat ik al meer dan 25 jaar actief ben op pensioengebied. In diverse rollen leerde ik het pensioenterrein kennen. Ik startte als lid van een raad van deelnemers. Als bestuurslid van het fonds kreeg ik andere verantwoordelijkheden. Daarna als pensioenjurist en werknemer leerde ik hoe direct betrokkenen bij een fonds te adviseren bij hun besluitvorming. Als gepensioneerde werd ik gekozen als plaatsvervangend bestuurslid van Pensioenfonds Achmea. Daarna kreeg ik als lid van een visitatiecommissie weer een andere rol en kanten van een pensioenfonds te zien. Kennis onderhouden was altijd vanzelfsprekend. Graag zet ik mijn kennis en kunnen in voor het VO.

Mijn gehele professionele carrière heb ik succesvol en met veel plezier in Nederland en Europa gewerkt op het terrein van (collectieve) pensioenen. De laatste 15 jaar als manager / senior actuarieel adviseur van pensioenbesturen en verantwoordings-organen, waarvoor ik ook regelmatig opleidingen en cursussen verzorgde.

Daarnaast was ik (mede)verantwoordelijk voor het bijhouden van ontwikkelingen in pensioenen op nationaal en Europees niveau en het vertalen hiervan naar consequenties voor pensioenfondsen (bedrijfstak breed en klanten van Achmea). Door deelname aan / in het Verantwoordingsorgaan wil ik mijn ervaringen / kennis ten goede laten komen van ons en mijn eigen pensioenfonds.

Met mijn ervaring als bestuurder van een pensioenfonds, lid van een visitatie­commissie en plv. lid van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Achmea breng ik de nodige kennis en ervaring in.

Graag wil ik mijn lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan continueren. Mijn toegevoegde waarde is mijn grote interesse en kennis voor pensioen (landelijk en bij Pensioenfonds Achmea). Daarnaast acht ik mij gezien mijn bestuurlijke- en pensioenachtergrond nog steeds in staat het bestuur en de commissies van Pensioenfonds Achmea scherp te blijven houden.

Dat is des te meer nodig omdat Pensioenfonds Achmea een nieuwe uitvoeringsovereenkomst is aangegaan met Achmea met daarin opgenomen de premie- en indexeringsbepalingen. Maar ook omdat het van belang is dat de deelnemers en gepensioneerden via het Verantwoordingsorgaan meer invloed kunnen uitoefenen op relevante beleidspunten.

Mijn uitgangspunt blijft evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen.

Gezien mijn opleidingsniveau en de werkervaring zowel binnen en buiten Achmea voldoe ik naar mijn mening in hoge mate aan de individuele functie-eisen. Uiteraard moet hier en daar een beetje worden afgestoft. Belangrijk zijn denk ik mijn sociale competenties. Over mij wordt gezegd dat ik makkelijk in de omgang ben, maar ook doelgericht en volhardend. Ik ben nog steeds leergierig (zie ook Sesam Academie). Ik heb zin en tijd om mij voor deze problematiek in te zetten.

Ik bezit over de nodige kennis en ervaring op het gebied van F&C en actuariaat, risicomanagement en vermogensbeheer. Mijn bestuurlijke ervaring en brede interesse in het pensioendossier en de ontwikkelingen in de komende tijd op dat gebied.

Pensioen en de pensioenregelingen van Achmea hebben al lange tijd mijn aandacht. Vanuit mijn functies was ik in het verleden regelmatig intensief betrokken bij berekeningen van de pensioenlast en de vorming van de VUT voorzieningen.

Als concerncontroller mede sparringpartner geweest voor directies m.b.t. hoogte en vaststelling pensioenlast.

Daarnaast heb ik de wijzigingen in de pensioenregelingen o.a. van eindloonregeling naar middelloonregeling en eindleeftijd 62/65 en nu 67/68 intensief gevolgd voor mezelf en voor collega’s die vragen hadden. Ik ben van mening dat de pensioenregeling van Achmea geen statisch instrument is maar een flexibele regeling die zeer persoonlijk is in te vullen.

Grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de gepensioneerden van Achmea. Zie ook mijn lidmaatschap en bestuursrol in het kernbestuur van AGV. Wil mijn kennis, ervaring en deskundigheid van de pensioensector graag inzetten voor de belangen van de gepensioneerden en het Pensioenfonds Achmea in het algemeen.

De ontwikkelingen binnen het fonds, mede ook in het licht van de voort durende nationale discussie over het nieuwe pensioenstelsel, stellen hoge eisen aan het pensioenfondsbestuur en derhalve aan een deskundig en krachtig verantwoordings­orgaan. Hiervoor wil ik mij gaarne inzetten als lid van het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden.

Vanwege de zeer brede ervaring, met veel mensenkennis, kritisch en integer. Bescheiden persoon met veel empathie en prettig om mee samen te werken.

Een lid van een verantwoordingsorgaan dient m.i. te beschikken over inhoudelijke pensioenkennis, een sterk gevoel voor medezeggenschap te hebben en het leuk vinden om een constructieve en positieve bijdrage te leveren. Deze punten zijn in sterke mate bij mij aanwezig alsmede de bereidheid om hier tijd en energie in te steken.

Vele jaren lid deelnemersraad Pensioenfonds Achmea en laatstelijk VO. Nu VO-lid Stg. Psf. VNU (stopt eind ’19 door aansluiting ander pensioenfonds).

15 jaar lang heb ik me bezig gehouden met alle ins en outs op het gebied van beleggen bij ZAO, Anova-ZAO, en tenslotte bij Agis. Ik wil deze kennis graag aanwenden om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Pensioenfonds Achmea. Halverwege 2018 ben ik toegetreden tot het Verantwoordingsorgaan van SBZ Pensioen. Deze actuele werkervaring wil ik graag aanwenden voor uw pensioenfonds. Het lijkt me een uitdaging om deel te mogen uitmaken van Pensioenfonds Achmea.

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de vernieuwing van het pensioenstelsel dat vraagt om samenwerking en verbinding met de vernieuwende ideeën van nieuwe generaties. Ervaring kan daarbij van dienst zijn: de balans vinden tussen individuele en collectieve belangen. Het gaat immers over jouw “inkomen voor later”.

Heb het werken met pensioenen altijd boeiend gevonden en de laatste jaren is de problematiek steeds urgenter en daardoor nog interessanter geworden. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

Gedurende meer dan 35 jaar heb ik mij bezig gehouden met inkomstenoverdrachten in de sociale zekerheid. Aanvankelijk als jurist, vooral de laatste 20 jaar in directiefuncties. Daarnaast veel projectmanagement gedaan waarbij (uitvoerings-)processen werden gestroomlijnd, zodat deze voldeden aan eisen van toezichthouder en accountant (riskmanagement). Verder heb ik veel ervaring in re-integratie van mensen naar een betaalde baan. Ik ben auteur bij Kluwer op diverse SV-onderwerpen. Momenteel voer ik een opdracht uit voor een pensioenfonds inzake het gehele proces rond het arbeidsongeschiktheidspensioen.

DEELNEMERS

Na ruim 9 jaar als pensioenconsultant en senior pensioenspecialist te hebben gewerkt ben ik inmiddels 3 jaar relatiemanager voor een aantal ondernemingspensioenfondsen binnen Achmea Pensioenservices.

In mijn huidige functie zit ik regelmatig bij besturen aan tafel en weet ik als geen ander wat er binnen besturen speelt, waar zij tegenaan lopen en hoe ze daarbij ondersteund kunnen worden. Hoe gaaf zou het zijn om mijn werkervaring toe te mogen passen als lid van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Achmea!

Ik zou het dan ook een enorme uitdaging vinden om het bestuur van mijn eigen pensioenfonds over haar beleid te adviseren.

Een mogelijk nieuw pensioenstelsel geeft mij voor de komende jaren uitdaging om mijn werkzaamheden binnen het Verantwoordingsorgaan (VO) voort te zetten.

 

De afgelopen periode hebben de werkgever en de vakbonden onderhandeld over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met een lagere pensioenbijdrage. Het VO heeft over de schouder van het bestuur meegekeken,  kritische vragen gesteld en goede aanvullingen kunnen geven.

 

Binnen het VO hebben de financiële onderwerpen mijn extra aandacht. Het afgelopen jaar heb ik de rol van vicevoorzitter op mij genomen. Voor mij is de klus nog niet af.

Binnen Achmea ben ik lang genoeg in dienst om onze (pensioen)producten goed te kennen, maar teven kort genoeg om een open vizier te hebben.

In het verleden heb ik bij meerdere verzekeraars afdelingen mogen opstarten en uitbouwen. Hierdoor heb ik een goede kennis van wat nodig is om een juiste en volledige administratie uit te voeren. En hoe hier controle op wordt uitgeoefend.

Doordat ik verzekeraars vanaf dag 1 op heb mogen zetten, ben ik tevens goed op de hoogte wat nodig is qua wet- en regelgeving en communicatie.

Mijn gehele loopbaan ben ik in het pensioendomein werkzaam. Sinds jaren verschuiven risico’s van langer leven en rendement meer en meer naar de deelnemer. Vooral daarom zijn doordachte keuzes voor een goed inflatiebestendig pensioen cruciaal.

Goede invulling van de adviserende en beoordelende rol van het verantwoordingsorgaan helpt daarbij. Ik denk die rol goed te kunnen vervullen vanwege mijn pensioenkennis en de vaardigheden /competenties die ik bezit.

Voordat ik oordeel zorg ik ervoor, dat ik de materie beheers. Ik ben positief kritisch ingesteld, geloof in de kracht van samenwerken, maar schroom niet mijn onderbouwde (afwijkende) mening te geven, waar nodig.

In bijna 33 jaar bij Achmea, heb ik veel kennis op het gebied van actuariële verslaglegging en administratieve en financiële processen opgedaan. Ik ben in staat om complexe processen en problemen te analyseren . Ik durf vragen te stellen en stelling te nemen. Hoewel ik snel een mening vorm, laat ik mij door feiten leiden en overtuigen.

Ik wil graag nieuwe dingen zien en leren. Het bestuur van ons pensioenfonds controleren en adviseren, is mooie combinatie van het inzetten van mijn kennis en ervaring voor iets dat relevant is, het opdoen van nieuwe kennis en nieuwe collega’s ontmoeten.

Wil jij vernieuwing, verjonging en inclusiviteit voor jong en oud binnen het verantwoordingsorgaan van de SPA? Stem dan op mij! Mijn ervaring bij IT-security, risico management bij Interamerican Griekenland en de uitgebreide cursus CISSP zorgen ervoor dat ik al veel kennis heb en dus een geschikte kandidaat ben. Verder heb ik tijdens mijn traineeship bij veel Achmea onderdelen gewerkt waardoor ik alle meningen en waarden kan meenemen in deze functie. Hopelijk zie jij mij ook als dé kandidaat en kan ik jou binnenkort vertegenwoordigen!

Groetjes Jim

Als voormalig pensioenconsultant bij een vooraanstaand advieskantoor (Willis Towers Watson) ben ik bekend met alle actuariële en financiële werkzaamheden die het bestuur van Pensioenfonds Achmea uit dient te voeren. Ik heb ruim 17 jaar ervaring met het adviseren en certificeren van pensioenfondsen en tevens heb ik ruime ervaring met het adviseren van zowel werkgevers en ondernemingsraden. Hierdoor ben ik uitstekend in staat te beoordelen of het fonds alle belangen op een evenwichtige wijze behartigd. Daarnaast ben ik, als Actuaris AG, tevens in staat een gedegen advies te geven wanneer het bestuur het verantwoordingsorgaan daartoe de gelegenheid geeft.

Doordat ik al meer dan 25 jaar werkzaam ben bij het huidige Achmea en in die tijd vanuit medezeggenschap (10 jaar voorzitter OR Avéro, twee zittingsperiodes COR-lid) erg veel fusies, overnames, integraties etc. heb meegemaakt breng ik veel organisatiekennis mee. Daarmee ook goed zicht op gevoeligheden in communicatie. Inhoudelijke kennis van communicatie (incl. Vertrouwd Communiceren, niveau Schrijven) opgedaan als ambtelijk secretaris COR Achmea. Met het vakgebied interne (én externe) controle heb ik als stafmedewerker hypotheken/fraudecoördinator bancaire producten (Avéro) veel affiniteit opgebouwd.

Ik ben 29 jaar en ben vijf jaar geleden begonnen bij Achmea als Financial Management Trainee. Ik heb een brede kennis van activa en passiva beheer (ALM) vanuit mijn opleidingen, huidige functie (KWM) en voorgaande functie (Investor Relations).

Daarnaast ben ik communicatief sterk en kan ik complexe (financiële) vraagstukken simpel uitleggen.

Tot slot zet ik mij graag in op maatschappelijke onderwerpen. Als secretaris van de themawerkgroep Zorg & Gezondheid van de Vereniging Achmea heb ik (tot december 2018) er mede voor gezorgd dat we in co-creatie met de leden en Zilveren Kruis zorgvraagstukken omgezet hebben tot concrete acties.

Ik ben communicatief vaardig, werk samen, challenge en kan onafhankelijk adviseren over pensioenbeleid. Ik beschik over brede en diepgaande kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer, actuariaat, communicatie en risicomanagement voor pensioenfondsen en voldoe aan het gestelde profiel. Als er onderwerpen zijn die bij mij minder bekend zijn, dan zorg ik er direct voor dat mijn kennis daarvan op peil komt.

Sta mij graag toe mijn ervaring en competenties in te zetten om het bestuur van Pensioenfonds Achmea te adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te beoordelen en adviezen van externen te doorgronden.

Het verantwoordingsorgaan beoordeeld het handelen van het bestuur, het lijkt mij leuk om deel uit te maken van het verantwoordingsorgaan. Ik ben in dienst van Achmea en ik ben bereid om komende jaren mee te praten over de pensioenregeling bij Pensioenfonds Achmea. Het beleid van het pensioenfonds interesseert mij en door deel uit te maken van het verantwoordingsorgaan kan ik mij meer verdiepen in de drijfveren van het bestuur. Tijdens mijn opleiding en de cursus WFT- adviseur Vermogen heb ik een basiskennis opgedaan op gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Vanuit mijn beroep en mijn eerste periode in het VO heb ik ruime en relevante ervaring.

Essentieel vind ik dat het fonds een passende hoeveelheid risico’s neemt en zorgt voor een evenwichtige verdeling van de risico’s, lusten en lasten, over de deelnemers.
Dus dat het bestuur zorgvuldig keuzes afweegt in alle ontwikkelingen die langskomen en vervolgens eerlijke en bestendige besluiten neemt. En dat het bestuur natuurlijk zorg draagt voor de communicatie aan deelnemers en de uitvoering van de regeling.

Als lid verantwoordingsorgaan kan ik en wil ik graag namens jullie hierop toezien.

Vanuit adviseursrol veel verschillende pensioenfondsen mogen bedienen op uiteenlopende onderwerpen. Als deelnemer in jong professional denktank in staat thema’s en trends te vertalen vanuit verschillende doelgroepen op pensioendossier. Uitgebreide ervaring in vermogensbeheer Gemotiveerd met lange termijn commitment. Proactieve houding om zelf het verschil te maken en te participeren.

Tom zorgt voor diversiteit binnen het verantwoordingsorgaan met zijn jonge leeftijd en brede achtergrond in de financiële sector. In de afgelopen 6 jaar heeft hij praktijkervaring opgedaan in de verzekeringsbranche en vermogensbeheer. Ter verdieping van zijn theoretische kennis is hij 2,5 jaar geleden gestart met de post academische masteropleiding ‘’Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management’’. Voor zijn afstudeerscriptie doet hij onderzoek naar de motiverende factoren van jongeren om aanvullend pensioen op te bouwen. Zijn doel met de kandidaatstelling is om met zijn brede achtergrond een sparringpartner te zijn op verschillende deelgebieden en ervoor zorg te dragen dat alle belangen worden vertegenwoordigd.

Gedegen financiële achtergrond: Bedrijfseconometrie en Register Controller. Afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan op diverse (financiële) disciplines en OR.

Nu Business Controller, aandachtsgebieden: Schadeservices, Risicomanagement en Sturen op Waarde. Lid van het Kern MT Schadeservices.

Privé sport ik graag en ben bestuurslid volleybalclub. Daarnaast lees en tuinier ik graag. Ik ontdek graag nieuwe werelden tijdens verre reizen. Afgelopen jaren heb ik mezelf ontdekt middels NLP.

Ik vind het dus belangrijk om continue te ontwikkelen en vooruit te kijken. Daarom wil ik een deskundige en kritische rol spelen in de “ins en outs” van ons pensioenfonds en de ontwikkelingen kritisch volgen.

Mag ik jouw stem?

Dan ga ik er voor zorgen dat de onderwerpen van alle kanten beschouwd worden, waarbij evenwichtige belangenbehartiging voor op staat. Daarbij kom ik vaak met verrassende en praktische oplossingen, omdat ik zowel een goede inhoudelijke pensioenkennis heb als dat ik weet wat er komt kijken bij het implementeren van die wijzigingen.

Verder vind ik het gewoon leuk om zeer breed met pensioenen bezig te zijn. Waarbij ik me de laatste tijd vooral verdiept heb in de vermogensbeheerkant van het pensioenvak.

Meer nieuwsberichten