Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Verantwoord beleggen: hoe doen we dat?

Willen we als Pensioenfonds Achmea in elk bedrijf beleggen? Nee. De tabaksindustrie bijvoorbeeld wijzen we af. Maatschappelijk verantwoord beleggen krijgt steeds meer aandacht. Ook bij Pensioenfonds Achmea.

Beleggen is een must. Doen we dat niet, dan zou de waarde van je pensioen meer dan halveren. We willen zoveel mogelijk verdienen met onze beleggingen. Al moeten ze wel aan onze voorwaarden voldoen. Onze beleggingen moeten verantwoord zijn en de risico’s mogen niet te groot zijn. In ons beleggingsbeleid is heel precies opgenomen welke risico’s we acceptabel vinden.

Welk bedrijf wel, welk bedrijf niet?

Ook bekijken we met steeds meer nadruk of onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. Neem een onderwerp als ‘duurzaamheid’. Willen we nog wel investeren in bedrijven die het milieu ernstig vervuilen? Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een thema dat steeds nadrukkelijker de aandacht vraagt van het bestuur.

Wat doen we?

Voordat we in bedrijven beleggen, onderzoeken we eerst of ze op een manier werken waarin wij ons kunnen vinden. Onze leidraad hierbij is het Global Compact van de Verenigde Naties. Hierin staan 10 basisprincipes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Deze principes zijn afgeleid van internationale afspraken en verdragen. Bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de International Labour Organisation (ILO).

We willen niet betrokken zijn bij ondernemingen of landen die zich stelselmatig schuldig maken aan:

  • schendingen van mensenrechten;
  • kinderarbeid;
  • fraude of corruptie;
  • milieuvervuiling;
  • omstreden wapens;
  • tabaksproducenten

2019: veel aandacht voor MVB

In onze volgende nieuwsbrieven en sowieso in 2019 komen we thematisch en uitgebreid op Maatschappelijk Verantwoord Beleggen terug. We laten concrete voorbeelden zien van wat we wel en niet doen met onze beleggingen. Wil je nu al meer weten? Hier vind je meer informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid.

Meer nieuwsberichten