Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan bekend

Tussen 2 en 23 april hebben actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds gestemd op kandidaten voor het verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur stelde op 23 mei de verkiezingsuitslag officieel vast: er zijn 5 nieuwe VO-leden gekozen. Zij starten per 1 juli 2019.

Het bestuur wenst de nieuwe VO-leden veel succes en bedankt de vertrekkende VO-leden voor hun inzet en betrokkenheid bij het pensioenfonds in de afgelopen jaren.

De gekozen kandidaten

Namens actieve deelnemers: Nicole Melis, Dennis van den Boom, Gerlo Dekkers en Marco de Kuijer.
Namens pensioengerechtigden: Andrea Hoogteijling.
Met de komst van 2 vrouwelijke kandidaten en 2 kandidaten jonger dan 40 jaar heeft het bestuur de diversiteit binnen het VO verder vergroot. Het bestuur kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Wat doet het VO?

Zij adviseert het bestuur over tal van zaken, zoals het communicatiebeleid, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers en de manier waarop het fonds met klachten en geschillen omgaat. Het bestuur legt ook verantwoording af aan het VO over het beleid en de manier waarop het bestuur het beleid uitvoert.

De verkiezingsuitslag voor actieven

Dit is het aantal stemmen en het percentage van de stemmen dat elke kandidaat heeft gekregen:

 • Nicole Melis – 925 (15,86%)
 • Dennis van den Boom – 496 (8,5%)
 • Gerlo Dekkers – 484 (8,3%)
 • Marco de Kuijer – 469 (8,04%)
 • Marnix Eefting – 450 (7,71%)
 • Erwin Lusse – 447 (7,66%)
 • Robbert Brockhoff – 388 (6,65%)
 • William Verspeek – 353 (6,05%)
 • Camiel Verweij – 332 (5,69%)
 • Willem Stegink – 285 (4,89%)
 • Chiel van de Linde – 283 (4,85%)
 • Ivo van der Veen – 259 (4,44%)
 • Jimmy Jansen – 249 (4,27%)
 • Tom Verbruggen – 248 (4,25%)
 • Martijn Daale – 107 (1,83%)
 • Alfons Mulderij – 58 (0,99%)

Er zijn in totaal 5.833 stemmen uitgebracht.

De verkiezingsuitslag voor pensioengerechtigden

Dit is het aantal stemmen en het percentage van de stemmen dat elke kandidaat heeft gekregen:

 • Andrea Hoogteijling – 121 (22,2%)
 • John de Jong – 97 (17,8%)
 • Nies van Laerhoven – 84 (15,41%)
 • Theo Meister – 67 (12,29%)
 • Jos Huisman – 36 (6,61%)
 • Harry Bouma – 31 (5,69%)
 • Harry Kiewiet – 30 (5,5%)
 • Anthony van Kempen 11 (2,02%)
 • Willem Versloot – 11 (2,02%)
 • Cees de Jong – 10 (1,83%)
 • Johan Th. van der Weele – 9 (1,65%)
 • Hans Nijhof – 8 (1,47%)
 • Peter G. Berlijn – 7 (1,28%)
 • Geert Visker – 7 (1,28%)
 • Ben Mertens – 6 (1,1%)
 • Ben Otten – 6 (1,1%)
 • Gert Wich – 4 (0,73%)

Er zijn in totaal 545 stemmen uitgebracht.

Het bestuur bedankt de niet-gekozen kandidaten voor hun betrokkenheid bij het pensioenfonds en ziet ze bij een volgende verkiezing graag weer als kandidaat.

 

 

Meer nieuwsberichten