Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

REMINDER: Stel je kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Achmea!

Per 1 juli 2019 treden 4 werknemersleden van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Achmea af. Wil je meepraten over jouw pensioenregeling bij Pensioenfonds Achmea en voldoe je aan de gestelde eisen? Stel je dan nu kandidaat voor een van de 4 vacatures in ons verantwoordingsorgaan!

Waarom zoeken wij kandidaten?
Het verantwoordingorgaan bestaat uit maximaal 10 leden, waarvan 7 namens de werknemers. Door het einde van de termijn van 4 leden, zoeken wij per 1 juli 2019 4 kandidaten namens de werknemers. Als er meer dan 4 geschikte kandidaten zich aanmelden, dan houden wij verkiezingen. De kandidaten met de meeste stemmen, kunnen dan benoemd worden in het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het bestuur bepaalt het beleid van ons pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan heeft over een groot aantal (beleids-) zaken adviesrecht. Ook beoordeelt het verantwoordingsorgaan elk jaar of het bestuur goed gehandeld heeft. De leden van het verantwoordingsorgaan bekleden dan ook een belangrijke functie binnen ons pensioenfonds.

Wie zoeken wij?
Om je rol goed te kunnen vervullen, moet je samen met de andere leden in het verantwoordingsorgaan beschikken over kennis, vaardigheden en eigenschappen om het bestuur te kunnen adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te kunnen beoordelen.

Verder is van belang, dat:

  • Je bereid bent de komende jaren mee te praten over jouw pensioenregeling bij Pensioenfonds Achmea.
  • Je in dienst bent van Achmea of Inshared.
  • Je aan de gestelde eisen die zijn beschreven in de profielschets voldoet. Vanwege de grote financiële belangen die binnen het fonds spelen, is kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer, actuariaat of risicomanagement een pré.
  • Je in staat bent de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen.

Wij hechten veel waarde aan meer diversiteit in het verantwoordingsorgaan in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, vaardigheden, culturen, zienswijzen, geslacht en leeftijd. Dit betekent dat wij voor deze vacatures vooral medewerkers onder de veertig jaar en/of vrouwen vragen om te reageren.

Hoe kun je je aanmelden als kandidaat?
Je stuurt vóór 19 februari een e-mail aan de secretaris van de verkiezingscommissie van Pensioenfonds Achmea: erik.vertegaal@achmea.nl. Je aanmelding moet voorzien zijn van je curriculum vitae (cv), het deskundigheidsgebied dat bij je past en je motivatie. Ook vragen we je alvast het presentatieformulier in te vullen. Als er verkiezingen plaatsvinden, gebruiken we dit formulier en je motivatie bij de kandidatenlijst.

Hoe verloopt het proces?
De verkiezingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. Begin maart hoor je of je voldoet aan de gestelde eisen en of je verkiesbaar gesteld wordt. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, houden we verkiezingen. Dan krijg je eerst de tijd om je als kandidaat namens de werknemers te profileren. Vervolgens kan er tussen 2 en 23 april, bij de verkiezingen, op je worden gestemd.

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de verkiezingscommissie, Erik Vertegaal via 06-13547553 of via het e-mailadres erik.vertegaal@achmea.nl.

Meer nieuwsberichten