Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Mijn pensioenoverzicht 1

Dalende rente zorgt voor lagere dekkingsgraad

De rente is in mei aardig gedaald en dat heeft ons parten gespeeld. De beleggingsresultaten waren op zich goed, maar niet goed genoeg om een daling van de dekkingsgraad te voorkomen. De dekkingsgraad daalde van 124,8% eind april naar 124,2% eind mei.

Lees verder >

De AVG: meer rechten rondom je persoonsgegevens

De AVG: meer rechten rondom je persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet schrijft voor hoe ons pensioenfonds je persoonsgegevens moet verwerken: op een rechtmatige, behoorlijke en inzichtelijke manier. Wat houdt dat in?

Lees verder >

We kiezen nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

We kiezen nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds belegt de premies die binnenkomen zorgvuldig. Als beleggers hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gaan de bedrijven waarin we beleggen wel op een duurzame en verantwoorde manier te werk? We controleren dat op verschillende manieren.

Lees verder >

Pensioenleeftijd naar 68 jaar: update

Pensioenleeftijd naar 68 jaar: update

Vanaf 1 januari 2018 een nieuwe pensioenleeftijd, namelijk 68 jaar. Onze uitvoerder Achmea Pensioenservices is druk bezig om die nieuwe leeftijd door te voeren in de administratie. Gerco van der Wilt, projectmanager, praat je kort bij over de stand van zaken.

Lees verder >

Mijn pensioenoverzicht 1

Mooi herstel dekkingsgraad in april

Na een daling in februari en maart, heeft de dekkingsgraad zich in april hersteld. De dekkingsgraad steeg van 123,7% eind maart naar 124,8% eind april. De stijging komt door een positief beleggingsresultaat en een lichte stijging van de rente.

Lees verder >

Pensioenregeling 2018

Daling dekkingsgraad zet door in maart

Hoewel onze financiële situatie nog steeds goed is, staan we er wel wat minder goed voor dan een paar maanden geleden. De daling van de dekkingsgraad in februari, heeft zich in maart versterkt doorgezet. De dekkingsgraad daalde van 126,2% eind februari naar 123,7% eind maart. Oorzaken zijn een dalende rente en minder goede beleggingsresultaten. De dalende rente zorgde voor een daling van 1,6%, de beleggingsresultaten voor een daling van 0,9%.

Lees verder >