Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Nog geen besluit over de toeslag per 1 januari 2019

Pensioenfonds Achmea neemt normaal gesproken in december een besluit over de toeslag (indexatie) die we op je pensioen geven.

Het bestuur kan nog geen besluit nemen over de toeslag

Pensioenfonds Achmea heeft een uitvoeringsovereenkomst met Achmea en Inshared. Deze overeenkomst loopt op 31 december  2018 af. Omdat er nog geen nieuwe overeenkomst is gesloten, kan het bestuur nu nog geen besluit over de toeslag nemen.

We verwachten je begin 2019 te informeren over de hoogte van de toeslag

Achmea en sociale partners hebben half december een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over pensioen. Nadat de cao en alle details van de nieuwe overeenkomst definitief zijn, tekent Pensioenfonds Achmea met Achmea en Inshared een nieuwe overeenkomst.  Daarna neemt het bestuur een besluit over de toeslag. Eerst vragen we nog een advies aan ons verantwoordingsorgaan.

De toeslag wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 verleend

Als de toeslag definitief is vastgesteld, plaatsen we zo snel mogelijk een bericht op de website. Daarin vertellen we je hoe hoog de toeslag  precies is. In ons toeslagbeleid is beschreven hoeveel toeslag we proberen te geven. De hoogte van de toeslag is vooral afhankelijk van onze financiële situatie. Omdat die best goed is, kunnen we per 1 januari 2019 een toeslag geven.

Krijg je een uitkering van ons, dan is die eerst nog zonder toeslag

We passen je pensioen zo snel mogelijk na het bekend worden van de toeslag aan. De eerste uitkering na het besluit verhogen we dan met de toeslag. Ook krijg je bij die uitkering een nabetaling van de toeslag over de maand(-en) ervoor.

Meer nieuwsberichten