Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Lichte daling dekkingsgraad in februari door geven van toeslag per 1 januari

Lichte daling dekkingsgraad in februari door geven van toeslag per 1 januari 2019

De dekkingsgraad is in februari met 0,2% gedaald naar 122,3% . Dat kwam door het verlenen van de toeslag (indexatie) per 1 januari 2019. De toeslag verhoogt onze pensioenverplichtingen waardoor de dekkingsgraad met 2,2% daalde.

Zonder de toeslagverlening zou onze dekkingsgraad met 2% gestegen zijn. De oorzaken waren enerzijds een lichte stijging van de rente en anderzijds een positief beleggingsresultaat.

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, daalde met 0,4% naar 123,6%.

Op de pagina over onze financiële situatie lees je meer.

 

Meer nieuwsberichten