Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Hoe gaat het met Pensioenfonds Achmea?

In het jaarverslag 2018 lees je hoe het gaat met ons pensioenfonds. Weinig tijd? Bekijk dan de infographic met de meest belangrijke cijfers.

Ondanks een tegenvallend beleggingsjaar staan we er nog steeds goed voor als pensioenfonds. Maar hoe goed gaat het nu eigenlijk precies?

Alle resultaten lees in je het jaarverslag 2018

Je vindt er onder meer informatie over:

  • Hoeveel actieve en gewezen deelnemers er zijn aangesloten
  • Hoe hoog de dekkingsgraad is
  • Hoeveel vermogen we in kas hebben
  • Welke activiteiten er zijn gestart of afgerond

Bekijk de uitgebreide versie of de infographic

Bekijk voor de meest belangrijke resultaten onze infographic of lees het uitgebreide jaarverslag. Actuele cijfers over onze financiële situatie vind je hier.

Op de agenda van het verantwoordingsorgaan

Door Coby Diergaarde

Het verantwoordingsorgaan (VO) geeft in het jaarverslag een oordeel over het handelen van het bestuur van ons pensioenfonds. Dit is een van de hoofdtaken van het VO. We baseren ons oordeel onder andere op het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast spreken we uitgebreid met de accountant en de actuaris van het fonds. Ons oordeel bespreken we ook met de raad van toezicht, die net als het bestuur jaarlijks verantwoording aflegt aan het VO.

Ons oordeel en onze bevindingen vind je terug in het jaarverslag van 2018. We hebben vastgesteld dat het bestuur met deskundigheid en toewijding zijn taken heeft uitgevoerd en goed anticipeert op de toekomst. Het onderwerp dat in 2018 de meeste aandacht vroeg betrof de afloop van de uitvoeringsovereenkomst tussen Pensioenfonds Achmea en de werkgever. Het bestuur heeft een goede adviserende rol gepakt bij de sociale partners. Hierbij zijn we als VO steeds goed op de hoogte gehouden en meegenomen bij de ontwikkelingen. Dit hele proces is uiteindelijk in 2019 met succes afgerond.

Voor dit jaar hebben we maatschappelijk verantwoord beleggen tot specifiek thema van het VO benoemd. Daar komen we een volgende keer graag bij jullie op terug!

 

Meer nieuwsberichten