Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Goed nieuws: onze pensioenen gaan in 2019 wél omhoog

Pensioenfonds Achmea verhoogt dit jaar jouw pensioen. Je ziet deze verhoging binnenkort terug in ‘Mijn Pensioen’.

In december vertelden we je dat Pensioenfonds Achmea per 1 januari 2019 de pensioenen verhoogt. De hoogte van deze toeslag was toen nog niet bekend. Het bestuur stelde de toeslag op 14 februari definitief vast.

Cao-partijen maakten eind vorig jaar afspraken over de pensioenregeling van Achmea en InShared. Het bestuur beoordeelde deze afspraken en besloot dat Pensioenfonds Achmea deze afspraken kan gaan uitvoeren. De komende weken wordt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2022. Omdat er nu voldoende duidelijkheid is over de toekomst, kon het bestuur een besluit over de toeslag nemen.

Bouw je nu pensioen bij ons op, dan verhogen we jouw pensioen per 1 januari 2019 met 2%; krijg je een uitkering van ons of ben je gewezen deelnemer, dan ontvang je een toeslag van 1,18%

Aan het einde van elk jaar beoordeelt het bestuur of we financieel sterk genoeg zijn om jouw pensioen te verhogen. Dat is ook nu het geval. We zijn gezond genoeg om de pensioenen van alle actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen met een premievrij pensioen te verhogen.

Hoe het werkt

  • Zo lang je pensioen opbouwt bij ons wordt de verhoging gebaseerd op de loonontwikkeling bij Achmea.  Per 1 januari 2019 krijgt deze groep deelnemers een toeslag van 2%.
  • Voor uitkeringsgerechtigde en gewezen deelnemers wordt de verhoging gebaseerd op de prijsindex. Zij krijgen per 1 januari 2019 een toeslag van 1,18%.
  • We verwerken de verhoging per 1 januari 2019 in onze administratie.
  • Je ziet deze verhoging binnenkort terug in ‘Mijn Pensioen’.
  • Krijg je van ons een pensioenuitkering? Vanaf maart 2019 passen we de pensioenuitkeringen aan. Je krijgt dan met terugwerkende kracht de verhoging vanaf januari 2019
  • In ons toeslagbeleid kun je alle details nalezen.

Wil je meer weten over de financiële situatie van ons fonds? Kijk hier.

Meer nieuwsberichten