Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Dit vinden jullie van onze communicatie

Persoonlijke gesprekken doen het goed, tijdens pensioenspreekuren of met het klantenteam. Maar de online omgeving ‘Mijn Pensioen’ kan nog een stuk beter.

Dit vinden jullie van onze communicatie

Pensioenfonds Achmea vindt goede communicatie belangrijk. In 2018 onderzochten we daarom wat jullie nu eigenlijk van onze communicatie-uitingen vinden. Aan dit onderzoek, dat bestond uit een kwantitatief onderzoek en een klantpanel, deden 586 deelnemers mee.

Jullie waarderen vooral de persoonlijke gesprekken

De deelnemers van het onderzoek gaven aan vooral het persoonlijke gesprek hoog te waarderen, telefonisch of via de pensioenspreekuren. Dit jaar willen we als extra service starten met een pensioengesprek via Skype; dan kun je als je wil het gesprek thuis doen en ook je eventuele partner betrekken bij het gesprek.

Over de online omgeving ‘Mijn Pensioen’ zijn jullie kritisch

De genoemde pijnpunten, zoals de relevantie en begrijpelijkheid van de informatie worden in 2019 grotendeels verholpen. Achter de schermen werken we hard aan een verbeterd pensioenportaal. Met een nieuwe pensioenplanner en inloggen via DigiD. We verwachten dat in het najaar te introduceren.

Wij gaan aan de slag met alle input

Dankzij het onderzoek zien we over de volle breedte mogelijkheden om onze communicatie beter te maken, van het verhogen van de frequentie van deze Nieuwsflits tot een betere vindbaarheid van pensioeninformatie op Achmeanet. Het komende jaar gaan we daar dan ook mee aan de slag. Daarnaast vindt er in de loop van 2019 een vervolgonderzoek plaats.

Heb je tips en ideeën die onze communicatie beter maken? Neem dan contact met ons op.

Meer nieuwsberichten