Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

Dit is er veranderd in ons pensioenreglement

Per 1 januari 2019 is je pensioenreglement op sommige punten veranderd. In maart zijn nog een aantal wijzigingen vastgesteld. We zetten de laatste aanpassingen voor je op een rij.

We betalen een toeslag uit ons vermogen
Als ons fonds er financieel goed voor staat, kunnen we je pensioenaanspraken verhogen. Je krijgt dan een toeslag, ook wel indexatie genoemd. Deze toeslag betalen we uit ons vrije vermogen. Nu hebben we dat ook in ons pensioenreglement opgenomen.

Je bouwt pensioen op als je met verlof bent
Ga je met ouderschapsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof of zorgverlof? Dan berekenen we je pensioenaanspraken alsof je geen verlof hebt gehad. Je blijft gewoon pensioen opbouwen. En je blijft verzekerd voor het tijdelijk partnerpensioen. Tijdens je verlof betaal je gewoon je eigen bijdrage. Dit was zo en dat blijft zo. In het reglement is nu nóg duidelijker opgenomen, dat dit ook geldt als je langer dan zes maanden met dit soort verlof gaat.

Ga je met een andere vorm van onbetaald verlof? Dan blijf je in de eerste zes maanden van je verlof gewoon pensioen opbouwen. Je blijft ook verzekerd voor het tijdelijk partnerpensioen. In deze periode betaal je gewoon je eigen bijdrage. Na zes maanden bouw je geen pensioen meer op.

De afspraken voor toeslag over je pensioen bij SBZ of bij AP&L zijn verlengd
Had je tot en met 31 december 2018 recht op een toeslag over je pensioen bij SBZ of AP&L? Dan heb je dat nu tot en met 31 december 2021. De regels over deze toeslag en de afspraken met je werkgever vind je in het pensioenreglement.

Ontvang je vanaf 2014 een toeslag van SBZ of AP&L op je opgebouwde pensioen? Dan verrekenen wij deze met de toeslagen die wij vanaf 2014 tot en met uiterlijk 31 december 2021 toekennen.

Bij een tekort wachten we 3 maanden voor we je pensioen aanpassen
Hebben we een financieel tekort? Dan kunnen wij de opgebouwde pensioenen verlagen. We sturen je eerst een brief. We wachten dan minimaal drie maanden voordat we de pensioenen aanpassen. Dat was tot 1 januari 2019 een maand.

Meer weten?
Het pensioenreglement 2019 vind je hier .
Een begrijpelijke uitleg van je pensioen vind je in Pensioen 123.

Meer nieuwsberichten