Nieuws

Actuele informatie van en over Pensioenfonds Achmea.

“Quote bezoeker”

‘Ik schaam me bijna dat ik een mens ben’

Wat kun je zelf doen aan plastic soep en de opwarming van de aarde? In juni konden actieve deelnemers en pensioengerechtigden een bezoek brengen aan de SDG Dome in Amsterdam, om meer te weten te komen over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Lees verder >

5 vragen aan VO-lid Dennis van den Boom

5 vragen aan VO-lid Dennis van den Boom

In april kon je stemmen op kandidaten voor het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. De 5 kandidaten met de meeste stemmen nemen vanaf deze zomer plaats in het VO. Wat gaan zij doen? We spraken met 1 van deze nieuwe leden, Dennis van den Boom.

Lees verder >

Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar

Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar

Het bestuur heeft in mei het jaarrapport over 2018 vastgesteld. In dit jaarrapport brengen wij verslag uit van onze financiële positie aan het einde van 2018. Ook gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport hebben we voor je op een rij gezet in een infographic.

Lees verder >

Pensioenfonds Achmea nodigt je uit

Pensioenfonds Achmea nodigt je uit

We zijn een betrokken pensioenfonds dat wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) draagt bij aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. In ons beleggingsbeleid hanteren we de internationale kaders van het Global Compact en de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Wil jij daar meer over weten? We nodigen je van harte uit om samen met ons een bezoek te brengen aan de SDG Dome in Amsterdam. De SDG Dome is een initiatief van PWC, onze accountant.

Lees verder >

Heb je al gestemd?

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan bekend

Tussen 2 en 23 april hebben actieve deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds gestemd op kandidaten voor het verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur stelde op 23 mei de verkiezingsuitslag officieel vast: er zijn 5 nieuwe VO-leden gekozen. Zij starten per 1 juli 2019.

Lees verder >

Ons fonds haalde het hoogste rendement 1

Ons fonds haalde het hoogste rendement

Net als andere pensioenfondsen belegt ons fonds de ontvangen pensioenpremies. Dat doen wij zorgvuldig, gedegen en maatschappelijk verantwoord. En met succes! In een recent onderzoek staan wij aan de top met een gemiddeld beleggingsrendement per jaar van 9,1%.

Lees verder >


1 2 3 6