Veranderingen in 2018 en 2019

De pensioenregeling is per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 gewijzigd.

Werkgever en werknemers maakten nieuwe afspraken over je pensioen. Per 1 januari 2018 is daarom de pensioenregeling aangepast. Zo is de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar en hebben we de pensioenregeling vereenvoudigd. De belangrijkste verandering per 1 januari 2019 is van belang als je vertrekt bij Achmea of InShared. Vanaf dit jaar dragen we een klein pensioen automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Hoe dat werkt, lees je in laag 2 van Pensioen123.