Kerncijfers

Dit zijn de cijfers die we gebruiken voor de berekening van je pensioen.

In het overzicht toeslagen en franchises zie je hoe we de pensioenen in de afgelopen jaren hebben verhoogd. Je ziet ook tot welk maximum salaris je pensioen kunt opbouwen in onze regeling. En hoe hoog de franchise is die we van je pensioen aftrekken omdat je AOW van de overheid krijgt.