Er verandert iets in mijn leven

Bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen invloed hebben op je pensioen.