Verandert mijn pensioen nog?

Jouw precieze pensioen is pas zeker als je met pensioen gaat. Tot die tijd kan je pensioen om allerlei redenen veranderen.

De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar bij ons fonds. Heb je ook een tijdelijk ouderdomspensioen? Dan kan dat eerder ingaan.

Je pensioen gaat elk jaar omhoog als dit kan

Elk jaar kijken wij of we jouw pensioen kunnen verhogen. Dit heet toeslag. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Is onze financiële situatie slecht? Dan moeten we je pensioen misschien verlagen. Je leest hier meer over ons toeslagbeleid. Ook hierdoor kan je pensioen nog veranderen.

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl lees je precies hoeveel AOW je straks krijgt. En hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. Je ziet ook wat je netto pensioenuitkering wordt.