Samenwonen

Ga je samenwonen nadat je uit dienst bent? Dan krijgt je partner onder bepaalde voorwaarden pensioen als jij overlijdt. 

Je vindt de voorwaarden voor partnerpensioen in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Je partner meld je aan in Mijn Pensioen.

Je krijgt elke 5 jaar een overzicht met je pensioenbedragen

Als je pensioen bij ons hebt laten staan, krijg je na je uitdiensttreding elke 5 jaar een pensioenoverzicht van je pensioen bij ons. Daarop lees je hoeveel pensioen jij en je partner krijgen.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3.