Overlijden

Waar hebben je nabestaanden recht op als jij overlijdt? Wat betekent het overlijden van je partner of kind voor je pensioen? En wanneer moet je het pensioenfonds informeren? Lees er meer over op deze pagina.

Als jij overlijdt, hoeven je nabestaanden dit niet aan ons door te geven. Wij horen dit van je gemeente. Je nabestaanden krijgen van ons vanzelf informatie over het pensioen dat voor hen geregeld is. Zij mogen ook zelf contact met ons opnemen.

Woon je in het buitenland? Dan moeten je nabestaanden ons zelf laten weten dat je bent overleden. En of er kinderen zijn.

Jouw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft

Je partner krijgt een partnerpensioen van ons als jij overlijdt. Het bedrag staat op je 5-jaarlijkse pensioenoverzicht. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tot je uit dienst ging.
Het pensioen start op de 1e dag van de maand nadat jij overlijdt. Wij betalen het pensioen elke maand rond de 23e. In februari van elk jaar krijgt je partner een jaaropgave van zijn of haar pensioen.

Als je een ex-partner hebt, krijgt die misschien ook partnerpensioen

Ben je gescheiden? Dan krijgt je ex-partner een deel van jouw pensioen als je bij Achmea of Inshared werkte toen jullie getrouwd of geregistreerd partners waren. Behalve als jullie samen afspraken dat je je pensioen niet verdeelt. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, krijg je het partnerpensioen weer terug. Dit pensioen voor je ex-partner zie je niet terug op je pensioenoverzicht. 

Je partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid

Je partner krijgt misschien ook een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hoeveel dit is, hangt af van het inkomen en de persoonlijke situatie van je partner. Bijvoorbeeld of er kinderen jonger dan 18 jaar zijn. Meer informatie vind je op svb.nl.

Je kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 18e jaar

Als jij overlijdt, krijgen je kinderen een wezenpensioen. Studeren zij? Of zijn zij arbeidsongeschikt volgens de Wajong? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e. Het wezenpensioen is ongeveer 14% van het ouderdomspensioen dat je bij ons hebt opgebouwd. Het bedrag staat op je 5-jaarlijkse pensioenoverzicht. Worden je kinderen wees doordat jij overlijdt? Dan verdubbelen wij hun pensioen. Je hoeft je kinderen niet bij ons aan te melden. Als je overlijdt, regelen we hun pensioen met je partner, je kinderen of hun verzorgers.

Wie zien wij als je partner of kind?

In laag 2 van Pensioen 1-2-3 lees je wie wij als je partner of kind zien.  Alle afspraken staan in ons pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Bij Mijn Pensioen kun je je partner aanmelden. Je kinderen hoef je niet bij ons aan te melden.

We mogen een klein pensioen in 1 keer betalen

Is het partnerpensioen of wezenpensioen lager dan € 484,09 per jaar (in 2019)? Dan mogen wij het pensioen in 1 keer betalen. Dit heet afkoop. Je nabestaanden krijgen na de betaling in 1 keer geen pensioen meer van ons fonds.

Ben je getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt je partner? Dan horen wij dit van je gemeente. Je hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. Je krijgt vanzelf een brief over de gevolgen voor je pensioen.

Laat het ons in 2 situaties wél weten als je partner overlijdt

In de volgende situaties moet je het wél aan ons doorgeven als je partner overlijdt. Dit kan via Mijn pensioen:

  • Je woonde samen.
  • Je partner woonde in het buitenland.

Jouw partnerpensioen blijft staan voor een nieuwe partner

Je partnerpensioen verandert niet als je partner overlijdt. Het bedrag blijft staan voor een nieuwe partner. Overlijdt je ex-partner? Dan krijg je dit partnerpensioen weer terug.

Als je kind overlijdt, hoef je dit niet aan ons door te geven. Je kinderen zijn niet bij ons fonds geregistreerd.

Je pensioen verandert niet als je kind overlijdt

Het wezenpensioen verandert niet als je kind overlijdt. Het blijft staan voor andere kinderen, als je die hebt.

Je vindt alle afspraken in ons Pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3.