Er verandert iets in mijn leven

Op bepaalde momenten in je leven is het belangrijk dat je nadenkt over je pensioen. Lees welke situaties invloed hebben op je pensioen. En welke keuzes je kunt maken om je pensioen goed te regelen.