Trouwen of geregistreerd partnerschap

Trouwen of geregistreerd partnerschap: een belangrijke gebeurtenis, die ook gevolgen heeft voor het pensioen. Zo kan de partner recht hebben op een partnerpensioen: een pensioenuitkering bij overlijden. Het pensioenfonds blijft daarom graag op de hoogte.

Ga je in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoef je dat niet door te geven aan het pensioenfonds. SPA is namelijk aangesloten bij de Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor kunnen we zelf de benodigde gegevens opvragen. Woon je in het buitenland? Dan moet je je huwelijk of geregistreerd partnerschap wél aan ons doorgeven.

Voor je partner is een pensioenuitkering verzekerd als jij overlijdt. Dit heet partnerpensioen.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan nadat u met pensioen bent gegaan? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Uw pensioenaanspraken veranderen niet. Als u komt te overlijden, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Was u al getrouwd of had u al een geregistreerd partnerschap voordat u met pensioen ging? Dan heeft uw partner, bij uw overlijden, wel recht op een levenslang partnerpensioen. Dat geldt niet als u bij uw uitdiensttreding of pensionering het partnerpensioen al heeft uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Gaat u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft u dat niet door te geven aan het pensioenfonds. SPA is namelijk aangesloten bij de Besisregistratie personen (BRP). Hierdoor kunnen we zelf de benodigde gegevens opvragen. Woont u in het buitenland? Dan moet u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wél aan ons doorgeven.

Voor uw partner is een pensioenuitkering verzekerd als u overlijdt. Dit heet partnerpensioen. Dat geldt niet als u  bij uw uitdiensttreding het partnerpensioen al hebt uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.