Samenwonen

Samenwonen is een nieuwe en spannende stap in een relatie. Twee huishoudens worden samengevoegd tot één. Dan gaat het niet alleen om de meubels en andere persoonlijke spullen. Ook op financieel gebied kan er het een en ander veranderen. Dat geldt ook voor het pensioen.

In de pensioenregeling van Achmea is partnerpensioen opgenomen. Dat betekent dat je partner in aanmerking komt voor een pensioenuitkering als je overlijdt. Als je gaat samenwonen, kun je je partner hiervoor aanmelden.

Wil je je partner aanmelden voor partnerpensioen? Vul dan het formulier "Aanvragen partnerpensioen" in en stuur het op naar SPA. Wij regelen dan dat je partner wordt geregistreerd.

Heb je een samenlevingsovereenkomst? Stuur het formulier dan op samen met een kopie van jullie notarieel verleden samenlevingscontract of gewaarmerkt uittreksel hiervan. In dit uittreksel moeten jullie namen en geboortedata staan. Ook moet hierin de regeling staan voor de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.

Heb je geen samenlevingscontract? Stuur het formulier dan op samen met jullie uittreksels uit de BasisRegistratie Personen (BRP) met adreshistorie, waaruit blijkt dat jullie minimaal 5 jaar samenwonen. Dit kun je bij je gemeente aanvragen.

U gaat samenwonen? Dan blijft het pensioen dat u iedere maand van ons krijgt hetzelfde. U kunt geen partnerpensioen meer regelen voor uw partner. Maar let op: de hoogte van uw AOW verandert wel. Voor de gevolgen verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekerings Bank (www.svb.nl)

Moet ik het pensioenfonds vertellen dat ik ga samenwonen?
U hoeft het fonds niet door te geven dat u gaat samenwonen. Uw pensioen blijft immers hetzelfde. Beëindigt u de relatie en woonde u al samen voordat u met pensioen ging? Dan moet u dat wel aan ons doorgeven.

In de pensioenregeling van Achmea is partnerpensioen opgenomen. Dat betekent dat uw partner in aanmerking komt voor een pensioenuitkering als u overlijdt. Of er een pensioenaanspraak voor uw partner kan worden geregeld, hangt van het volgende af.
Heeft u bij uw uitdiensttreding het partnerpensioen uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt uw partner niet aanmelden voor partnerpensioen.
 
Heeft u uw partnerpensioen niet uitgeruild? En staan er nog aanspraken op partnerpensioen voor u verzekerd? Dan kunt u uw partner aanmelden. Dat doet u door het formulier "Aanvragen partnerpensioen" in te vullen en op te sturen naar SPA. Wij regelen dan dat uw partner goed wordt geregistreerd. U kunt het formulier hier downloaden.

Heeft u een samenlevingsovereenkomst? Stuur het formulier dan op samen met een kopie van uw notarieel verleden samenlevingscontract of gewaarmerkt uittreksel hiervan. In dit uittreksel moeten uw namen en geboortedata staan. Ook moet hierin de regeling staan voor de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.

Heeft u geen samenlevingscontract? Stuur het formulier dan op samen met uw uittreksels uit de BasisRegistratie Personen (BRP) met adreshistorie, waaruit blijkt dat u minimaal 5 jaar samenwoont. Dit kunt u bij uw gemeente aanvragen.