Kinderen

Kinderen zijn automatisch verzekerd van een wezenpensioen. SPA neemt bij overlijden contact op met de nabestaanden. De partner en de kinderen hoeven dus zelf niets te doen.

Heb je kinderen? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven. Als je komt te overlijden, neemt SPA contact op met je nabestaanden. Je kinderen kunnen vervolgens een wezenuitkering ontvangen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Als u komt te overlijden, neemt SPA contact op met uw nabestaanden. Alleen kinderen, die u heeft opgevoed en onderhouden voordat u met pensioen ging, kunnen een wezenuitkering ontvangen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Heeft u kinderen? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u komt te overlijden, neemt SPA contact op met uw nabestaanden. Uw kinderen kunnen vervolgens een wezenuitkering ontvangen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.