Arbeidsongeschiktheid

Het is erg vervelend als je na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Je tobt niet alleen met je gezondheid, ook je financiële situatie gaat achteruit. Op deze pagina lees je welke gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft voor je pensioen.

Pensioenopbouw
Vanaf de eerste dag dat je je ziek meldt, blijft je pensioenopbouw doorgaan. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met SPA.
Als je na twee jaar nog steeds meer dan 35% ziek bent, ontvang je een uitkering uit de WIA of WAO. Voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, hoef je geen eigen bijdrage meer te betalen. Je werkgever geeft aan SPA door dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Je opbouw loopt dan door zolang je arbeidsongeschikt bent. Zelf hoef je dus geen melding te doen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Sommige deelnemers hebben recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit SPA. Het gaat hierbij om uitkeringen uit de periode dat de werkgever het arbeidsongeschiktheidspensioen bij SPA had verzekerd.

Uit dienst bij Achmea
Ben je arbeidsongeschikt en ga je uit dienst bij Achmea? Kijk dan bij ‘uit dienst’.